עמוד:68

41 בטבלה שלפניכם נתונים ביטויים של פונקציות ריבועיות בצורה . f ( x ) = ax bx ++ c השלימו את הטבלה מימין לשמאל . 2 הצגת הביטוי של פונקציה ריבועית כמכפלה | f ( x ) = - x 2 + 4 x - 4 ו | f ( x ) = - x 2 + 2 x ה | f ( x ) = - x 2 + 1 ד | f ( x ) = - x 2 - x - 1 ג | f ( x ) = - x 2 + 2 x + 3 ב | f ( x ) = x 2 + 3 x + 2 א רשמו את הפונקציות שלפניכם בטבלה שבמשימה הקודמת והשלימו את הטבלה . 42 פונקציה ריבועית ומשוואה ריבועית-חלק ב ד . פתרון משוואה ריבועית על ידי נוסחה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר