עמוד:65

33 נתונה הפונקציה . f ( x ) = x - x - 2 א . רשמו את המקדמים b , a ו– c של הפונקציה . ב . חשבו את שיעורי הX– של נקודות האפס . ג . מהו ציר הסימטרייה ? ד . מה הקשר בין מקומו של ציר הסימטרייה לבין שיעורי הX– של נקודות האפס ? ה . בדקו אם הטענה שבמסגרת הבאה נכונה לגבי הפונקציה הנתונה . כאשר פרבולה חותכת את ציר : X שיעורי הx– של נקודות האפס הם : b וציר הסימטרייה הוא : 2 a x =- ו . בדקו אם הטענה שבמסגרת נכונה גם לגבי הפונקציות שבמשימה . 31 ז . הסבירו מדוע הטענה הכתובה במסגרת שלמעלה נכונה . 34 א . לפניכם ביטוי של פונקציה והגרף שלה : f ( x ) = x + 3 1 האם יש לפונקציה זו נקודות אפס ? 2 רשמו את המקדמים b , a ו– c של הפונקציה . 3 b בדקו אם גם בפונקציה זו ציר הסימטרייה הוא 2 a . x =- ב . לפניכם ביטוי של פונקציה נוספת והגרף שלה : 1 f ( x ) = x + 6 x + 10 האם יש לפונקציה זו נקודות אפס ? 2 רשמו את המקדמים b , a ו– c של הפונקציה . 3 b חשבו את x =- וסרטטו את הקו המתאים במערכת הצירים . 2 a בדקו אם הקו הזה הוא ציר הסימטרייה של הפרבולה - בחרו זוג נקודות הנמצאות משני צדי הקו , במרחק שווה ממנו , ובדקו אם ערכי הפונקציה בשתי הנקודות הללו שווים זה לזה . ציר הסימטרייה של פרבולה b בכל פרבולה ציר הסימטרייה הוא : b 2 a x =- כדי למצוא את שיעור הy– של הקדקוד מציבים את 2 a x =- b בביטוי הפונקציה ומחשבים את שיעור ה : y– =- yf 2 a

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר