עמוד:63

שימוש בפתרונות המשוואה הריבועית לחקירת הפונקציה הריבועית 30 נתונה הפונקציה הריבועית . h ( x ) = x + 6 x - 16 איך אפשר למצוא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ? X מצאו את נקודות החיתוך עם ציר X וסרטטו סקיצה של הפרבולה המתאימה . בניית גרף של פונקציה ריבועית בעזרת פתרון משוואה אם לפונקציה ריבועית יש שתי נקודות אפס , אפשר לבנות את גרף הפונקציה בעזרתן . א . נמצא את נקודות האפס של הפונקציה ונסמן אותן על ציר : X נפתור את המשוואה . f ( x ) = 0 הפתרונות של המשוואה הם שיעורי הx– של נקודת האפס . ב . נבנה את ציר הסימטרייה של הפרבולה במקביל לציר Y דרך אמצע הקטע המחבר בין נקודות האפס . ג . נמצא את שיעור הy– של קדקוד הפרבולה על ידי הצבת שיעור הx– בביטוי הפונקציה . נסמן את הקדקוד על ציר הסימטרייה . ד . נמצא את נקודת החיתוך של הפרבולה עם ציר Y על ידי הצבת x = 0 בביטוי הפונקציה . נסמן גם את הנקודה הסימטרית לה , בצד השני של ציר הסימטרייה . ה . נבנה סקיצה של הפרבולה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר