עמוד:62

27 פתרו את המשוואות . בדקו על ידי הצבה . | -2 ( 3 x - 6 ) = 0 ד | x ( x + 3 ) = 0 ג | ( 3 - x ) = 9 ב | 8 = 2 ( x - 1 ) 2 א 28 מצאו את פתרונות המשוואות בקירוב , בעזרת מחשבון . דוגמה ( x-2 )( 2 x += 3 x + 1 2 2 נציג את המשוואה בצורה 2 x-4 x 7 -= 0 : ax + bx += 0 נכתוב את ערכי המקדמים : a = 2 , b = -4 , c = -7 נפתור ( את השורש נחשב בעזרת מחשבון בקירוב של שתי ספרות : ( מדוע הבדיקה על ידי הצבה אינה עוזרת לקבוע בוודאות אם החישוב נכון ? 29 פתרו את המשוואות . x = -4 שייך לתחום ההצבה . פתרון המשוואה : x = -4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר