עמוד:61

הצגת משוואות ריבועיות בצורה f ( x ) = 0 הנוסחאות שלמדנו לפתרון משוואה ריבועית מתאימות למשוואות ריבועיות שצורתן . f ( x ) = 0 אם נתונה משוואה בצורה , g ( x ) = k ( x ) אפשר להציג אותה בצורה f ( x ) = 0 כאשר . f ( x ) = g ( x ) - k ( x ) אם מתקבלת משוואה ריבועית , גם המשוואה המקורית היא ריבועית . 24 נתונה משוואה : x + 4 x = 5 - 5 x - x 2 א . כתבו אותה בצורה f ( x ) = 0 ופשטו . ב . אם f ( x ) היא פונקציה ריבועית , הציגו אותה בצורה . ax + bx + c = 0 ג . פתרו את המשוואה . ד . בדקו את הפתרון . 25 פתרו את המשוואות . בדקו על ידי הצבה . 26 פתרו כל משוואה בדרך הנוחה לכם ביותר . בדקו על ידי הצבה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר