עמוד:60

22 לפניכם משוואות . אם המשוואה ריבועית , כתבו אותה בצורה ax + bx + c = 0 ופתרו אותה . אם המשוואה קווית , כתבו אותה בצורה ax + b = 0 ופתרו אותה . דוגמה 3 x + 1 - x + 2 x - 5 = 0 1 לאחר פישוט תתקבל משוואה ריבועית : -1 x + 5 x - 4 = 0 נפתור : דוגמה 3 x - 1 + x - x = 0 2 לאחר פישוט תתקבל משוואה קווית : 3 x - 1 = 0 נפתור : 3 x = 1 3 x - 1 = 0 3 x = 1 משוואות ריבועיות שאינן נתונות בצורה f ( x ) = 0 23 בכל סעיף נתונה משוואה בצורה . g ( x ) = k ( x ) 1 כתבו כמה פתרונות יש למשוואה ( היעזרו בסרטוט סקיצות של הפונקציות שבאגפי המשוואה 2 . ( הציגו כל משוואה בצורה , f ( x ) = 0 כאשר 3 . f ( x ) = g ( x ) - k ( x ) מה הקשר בין פתרון המשוואה g ( x ) = k ( x ) לנקודות האפס של הפונקציה ? f ( x ) 4 פתרו את המשוואה . מהי צורת המשוואה המאפשרת לכם פתרון אלגברי שלה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר