עמוד:57

12 פתרו את המשוואות שבמשימה 11 בעזרת הנוסחה לפתרון משוואה ריבועית . 13 כתבו 3 משוואות ריבועיות משלכם ופתרו אותן בשתי דרכים : בעזרת השלמה לריבוע ובעזרת נוסחה לפתרון משוואה ריבועית . האם קיבלתם אותם פתרונות ? 14 היעזרו בשתי דרכים נוספות של השלמה לריבוע כדי למצוא נוסחאות לפתרון המשוואה הריבועית . ax + bx + c = 0 פתרון משוואה ריבועית על ידי נוסחה 1 15 בכל סעיף : כתבו את ערכי המקדמים b , a ו . c– פתרו את המשוואה בעזרת הנוסחאות שבמסגרת . בדקו את הפתרונות על ידי הצבה . 2 כאשר למשוואה ריבועית ax + bx += 0 יש פתרונות , אפשר לחשב אותם לפי הנוסחאות האלה : דוגמה x - 8 x + 15 = 0 נכתוב את ערכי המקדמים : a = 1 , b = -8 , c = 15 נציב את הערכים בנוסחה של הפתרון הראשון : נבדוק את הפתרונות על ידי הצבתם במשוואה המקורית : הצבת 5 + 15 = 0 : x = 5 1 5 - 8 הצבת 3 + 15 = 0 : x = 3 2 3 - 8 מסקנה : פתרונות המשוואה הם : 1 2 x = 5 x = 3 2 אילו מהמשוואות אפשר לפתור " בקלות " ללא הנוסחה ? בחרו משוואה אחת ופתרו אותה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר