עמוד:55

8 בכל סעיף נתונה פונקציה ריבועית . f ( x ) כתבו את הפונקציה בצורה קדקודית . פתרו את המשוואה . f ( x ) = 0 בדקו את הפתרונות על ידי הצבה . 9 א . היעזרו בסרטוט הנתון והציגו את הביטוי f ( x ) = x + 6 x + 7 בצורה קדקודית . ב . הסבירו מדוע לדעתכם קוראים לתהליך השלמה לריבוע . השלמה לריבוע f ( x ) = x + bx + c ניעזר בגאומטרייה ונציג את הביטוי שבאגף השמאלי של המשוואה בצורה קדקודית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר