עמוד:54

6 בכל סעיף נתונה פונקציה ריבועית . מצאו את שיעורי הקדקוד של גרף הפונקציה וכתבו את הפונקציה בצורה קדקודית . דוגמה g ( x ) = x + 8 x + 5 תחילה נמצא את שיעורי הקדקוד של גרף הפונקציה f ( x ) = x + 8 x ( ראו דוגמה בעמוד הקודם . ( x =-4 קדקוד y =-16 קדקוד גרף הפונקציה g ( x ) יכול להתקבל מגרף הפונקציה f ( x ) על ידי הזזה ב5– יחידות למעלה . מכאן שקדקוד הפונקציה g ( x ) נמצא בנקודה , ( -4 , -16 + 5 ) כלומר שיעורי הקדקוד הם . ( -4 , -11 ) הצורה הקדקודית של הפונקציה g ( x ) = ( x + 4 ) - 11 : g ( x ) 7 בכל סעיף נתונה משוואה ריבועית בצורה . f ( x ) = 0 כתבו את ביטוי הפונקציה בצורה קדקודית ופתרו את המשוואה . דוגמה 2 x + 20 x + 18 = 0 שיעור הx– של קדקוד הפונקציה 2 x + 20 x הוא . x = -5 ( מדוע (? שיעורי הקדקוד של הפונקציה 2 x + 20 x + 18 הם . ( -5 ,-32 ) ( מדוע (? נציג את ביטוי הפונקציה בצורה קדקודית : 2 x + 20 x + 18 = 2 ( x + 5 ) - 32 נחזור למשוואה ונפתור אותה : x + 5 = -4 או 2 ( x + 5 ) - 32 = 0 ( x + 5 ) = 16 x + 5 = 4 פתרונות המשוואה הם : x = -1 , x = -9 2 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר