עמוד:52

2 כתבו כמה פתרונות יש למשוואה ( אפשר להיעזר בגרף , ( ופתרו את המשוואה . דוגמה -2 ( x - 1 ) - 4 = 0 1 נסרטט סקיצה של הפרבולה . f ( x ) = -2 ( x - 1 ) - 4 הביטוי נתון בצורה קדקודית . לפרבולה יש נקודת מקסימום . שיעורי הקדקוד : ; ( 1 , -4 ) נקודת החיתוך עם ציר Y היא . ( 0 , -6 ) למשוואה אין פתרונות כי הפרבולה אינה חותכת את ציר . X דוגמה -2 ( x - 1 ) + 4 = 0 2 נסרטט סקיצה של הפרבולה . f ( x ) = -2 ( x - 1 ) + 4 הביטוי נתון בצורה קדקודית . לפרבולה יש נקודת מקסימום . שיעורי הקדקוד : ; ( 1 , 4 ) נקודת החיתוך עם ציר Y היא . ( 0 , 2 ) למשוואה שני פתרונות כי הפרבולה חותכת את ציר X פעמיים . פתרון אחד הוא חיובי והפתרון האחר הוא שלילי . ( מדוע (? נפתור את המשוואה : -2 ( x - 1 ) + 4 = 0 ( = . 2141 ) 12 xx 12 ( x - 1 ) = 2 -2 ( x - 1 ) = -4 פתרון המשוואה : 1 2 x ? 2 . 41 x ? -0 . 41 דוגמה -2 ( x - 1 ) = 0 3 נסרטט סקיצה של הפרבולה f ( x ) = -2 ( x - 1 ) 2 הביטוי נתון בצורה קדקודית . לפרבולה יש נקודת מקסימום . שיעורי הקדקוד : ( 1 , 0 ) קדקוד הפרבולה הוא גם נקודת האפס שלה ( נקודת חיתוך עם ציר . ( X נקודת החיתוך עם ציר Y היא . ( 0 , -2 ) למשוואה יש פתרון אחד כי הפרבולה חותכת את ציר X פעם אחת . פתרון המשוואה : x = 1 | 25 ( x + 6 ) - 1 = 0 ה | - ( x - 7 ) + 100 = 0 ג | -3 ( x + 1 ) + 2 = 0 א | -4 ( x + 9 ) = 0 ו | -3 x + 6 = 0 ד | 5 ( x + 4 ) + 3 = 0 ב 3 א . נסו לפתור את המשוואות . 1 ( 2 x - 9 )( x + 0 . 5 ) = 0 2 2 x - 20 . 5 x - 20 . 5 = 0 3 2 ( x - 2 ) - 12 . 5 = 0 ב . f ( x ) היא פונקציה ריבועית . באילו מצורות הביטוי שלה אתם יכולים לפתור את המשוואה ? f ( x ) = 0

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר