עמוד:49

31 בכל סעיף מופיע גרף של פונקציה ריבועית . () בדקו כמה נקודות אפס יש לפונקציה . () קבעו כמה פתרונות יש למשוואה , () = 0 ואם הם חיוביים , שליליים או . 0 32 בכל סעיף בנו סקיצה של משוואה ריבועית () = 0 המתאימה לתיאור , או הסבירו מדוע אי–אפשר לעשות זאת . א . למשוואה () = 0 אין פתרון . ב . למשוואה () = 0 יש פתרון יחיד . ג . למשוואה () = 0 יש שני פתרונות . ד . למשוואה () = 0 יש יותר משני פתרונות . 33 כמה פתרונות יכולים להיות למשוואה () = 0 כאשר () היא פונקציה ריבועית ? משימות לסיכום 34 א . האם אפשר להוציא שורש מהמספר ? -64 כלומר , האם לתרגיל -64 יש פתרון ? ב . תארו את המספרים שאפשר להוציא מהם שורש ריבועי . ג . ידוע שלתרגיל a יש פתרון . מה אפשר לטעון על ? a ד . ידוע שלתרגיל -x יש פתרון . מה אפשר לטעון על ? x 35 פתרו , אם אפשר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר