עמוד:47

23 חשבו . היעזרו במחשבון וכתבו את הפתרונות בקירוב של שתי ספרות אחרי הנקודה . משוואה ריבועית משוואה ריבועית שצורתה f ( x ) = 0 משוואה שצורתה f ( x ) = 0 נקראת משוואה ריבועית , אם f ( x ) היא פונקציה ריבועית . דוגמה 1 המשוואה 25 - x = 0 היא משוואה ריבועית , כי f ( x ) = 25 - x היא פונקציה ריבועית . דוגמה 2 המשוואה 2 x - 1 = 0 איננה משוואה ריבועית . זוהי משוואה קווית . 24 בכל סעיף נתונה משוואה שצורתה . f ( x ) = 0 קבעו אם היא משוואה ריבועית . אם המשוואה ריבועית , נסו לפתור אותה על ידי פירוק לגורמים ( בעזרת הוצאת גורם משותף או בעזרת נוסחת הפרש הריבועים ) או על ידי פעולה הפוכה . 25 לפניכם ארבע משוואות ריבועיות . לאחת המשוואות אין פתרון . מצאו אותה , סרטטו סקיצה והסבירו איך רואים בגרף שלמשוואה אין פתרון . 26 בכל סעיף נתונה משוואה שבאגף אחד שלה מופיעה פונקציה ריבועית ובאגף האחר מופיע . 0 נסו להציג את הפונקציה הריבועית כמכפלה . אם לדעתכם אי–אפשר - הסבירו מדוע . נסו לפתור את המשוואה הנתונה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר