עמוד:46

21 קבעו כמה פתרונות יש לכל משוואה ומצאו אותם . ( אפשר להיעזר בגרף ( . 2 דוגמה 25 x -= 0 1 למשוואה יש שני פתרונות : x = -5 x = 5 2 1 2 דוגמה x += 402 למשוואה זו אין פתרונות . סדר פעולות בתרגילים שמופיעה בהם הפעולה " הוצאת שורש " סדר פעולות החשבון הפעולה הוצאת שורש , כמו העלאה בחזקה , קודמת לכל פעולות החשבון האחרות . אי–אפשר להוציא שורש ממספר שלילי : , -15 ולכן הפעולה אינה מוגדרת . 22 חשבו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר