עמוד:42

7 א . היעזרו במחשבון וחשבו את 5 על ידי הוצאת שורש . השלימו : 5 = ________ תזכורת : משמעות הסימן = היא שווה בקירוב . אנחנו נכתוב את השורשים בקירוב של שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית . דוגמה 20 4 . 472135 ... == 4 . 47 ב . בדקו בעזרת פעולת חזקה או כפל את תשובתכם בסעיף א ( היעזרו במחשבון . ( הסבירו מדוע המכפלה אינה שווה בדיוק ל . 5– ג . סרטטו ציר–מספרים . סמנו עליו . 4 , 3 , 2 , 1 , 0 סמנו ( בערך ) נקודה המתאימה ל– . כתבו לידה . 5 ד . בין אילו שני מספרים שלמים סימנתם את הנקודה של ? 5 ה . סרטטו קטע שאורכו . 5 הידעתם ? המספר 5 הוא מספר עשרוני אינסופי בלתי מחזורי . אין מספר שלם שהריבוע שלו הוא . 5 אין שבר או מספר מעורב שהריבוע שלו הוא . 5 אין מספר עשרוני סופי שהריבוע שלו הוא . 5 אין מספר עשרוני מחזורי שהריבוע שלו הוא . 5 8 א . חשבו בעזרת מחשבון את . 2 רשמו את המספר בקירוב של שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית . ב . סמנו את הנקודה המתאימה ל– 2 על ציר–המספרים שסרטטתם במשימה הקודמת . כתבו לידה . 2 ג . סרטטו קטע שאורכו . 2 הידעתם ? המספר 2 הוא מספר עשרוני אינסופי בלתי מחזורי . 9 א . נסו לחשב בעזרת מחשבון את שני השורשים האלה : -5 - 5 ב . הסבירו את התוצאות שקיבלתם . 10 אם אפשר , חשבו בעזרת מחשבון ( בקירוב של שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית ) וסמנו את הנקודות על ציר–מספרים . אם אי–אפשר לחשב , הסבירו מדוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר