עמוד:38

ג . נבנה את ציר הסימטרייה של הפרבולה : נסמן את נקודת האמצע של הקטע המחבר בין הנקודות שמצאנו בסעיפים הקודמים ונעביר דרכה ישר המקביל לציר . Y ד . נסמן את קדקוד הפרבולה : הקדקוד נמצא על ציר הסימטריה , ולכן שיעור הx– של הקדקוד הוא שיעור הx– של כל הנקודות שעל ציר הסימטרייה . כדי למצוא את שיעור הy– של הקדקוד נציב את שיעור הx– שלו בביטוי הפונקציה ונמצא את ערך הביטוי . ה . נקבע אם לפרבולה יש נקודות אפס . אם יש - נמצא ונסמן אותן : נכתוב את ביטוי הפונקציה בצורה קדקודית ונפתור את המשוואה . f ( x ) = 0 נסרטט סקיצה של הפרבולה . נקודת האמצע היא הנקודה . ( 1 , 6 ) נעביר דרכה ישר מקביל לציר : Y שיעור הx– של הקדקוד הוא . x = 1 נמצא את שיעור הy– של הקדקוד : 1 + 6 = 8 1 f ( 1 ) = -2 שיעורי הקדקוד הם : ( 1 , 8 ) קדקוד הפונקציה הוא ( 1 , 8 ) ו– . a = -2 לפרבולה יש נקודת מקסימום מעל ציר , X ולכן היא חותכת את ציר X בשתי נקודות . נציג את הביטוי בצורה קדקודית ונפתור את המשוואה כדי למצוא את נקודות האפס : f ( x ) = -2 ( x - 1 ) + 8 -2 ( x - 1 ) = -8 -2 ( x - 1 ) + 8 = 0 x = -1 x = 3 x - 1 = -2 x - 1 = 2 ( x - 1 ) = 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר