עמוד:37

למתעניינים פונקציה ריבועית מהצורה f ( x ) = ax + bx + c 34 נתונה פונקציה ריבועית : f ( x ) = 2 x - 4 x - 6 א . מהי נקודת החיתוך של הפרבולה עם ציר ? Y ב . מצאו על הפרבולה את הנקודה הסימטרית לנקודה שמצאתם בסעיף א . ג . השתמשו בתשובות לסעיפים א ו–ב ומצאו את ציר הסימטרייה של הפרבולה . ד . מצאו את שיעורי הקדקוד של הפרבולה . האם הקדקוד הוא נקודת מינימום או נקודת מקסימום ? ה . כתבו את הביטוי של הפונקציה בצורה קדקודית . ו . מצאו את נקודות האפס של הפרבולה . ז . סרטטו סקיצה של הפרבולה . בניית גרף של פונקציה ריבועית הנתונה בצורה f ( x ) = ax + bx + c א . נמצא את נקודת החיתוך של הפרבולה עם ציר : Y כדי למצוא את הנקודה נציב x = 0 בביטוי הפונקציה . ב . נמצא על הפרבולה נקודה שהיא סימטרית לנקודת החיתוך עם ציר . Y לשם כך נפתור את המשוואה . f ( x ) = c

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר