עמוד:34

ז . מברשת נופלת מהפיגום העליון . 1 בכמה שניות היא עוברת את 5 הפיגומים העליונים ? מהי מהירותה הממוצעת בפרק זמן זה ? 2 בכמה שניות היא עוברת את 5 הפיגומים התחתונים ? מהי מהירותה הממוצעת בפרק זמן זה ? ח . הגרף שלפניכם מתאר את הקשר בין הזמן החולף מרגע נפילת המברשת מהפיגום העליון לבין הגובה בו היא נמצאת במהלך נפילתה : 1 איזו מהפונקציות הבאות מתארת את הגרף שבסרטוט : h ( t ) = 4 t - 80 h ( t ) = 5 t - 80 h ( t ) = 80 - 5 t 2 h ( t ) = 80 - 4 t 2 2 כיצד מתבטאות בגרף התוצאות שקיבלתם בסעיף ז ? משימות לסיכום 28 לכל ביטוי סרטטו סקיצה של פרבולה במערכת צירים . תארו את מאפייני הפרבולה . התייחסו למושגים : נקודות אפס , תחום חיוביות ותחום שליליות , קדקוד , ציר סימטרייה , מינימום , מקסימום , תחום עלייה ותחום ירידה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר