עמוד:33

27 מנקי חלונות בצמוד לבניין זכוכית הקימו פיגומים עבור מנקי החלונות . הפיגום התחתון הוקם בגובה 4 מ' מעל הקרקע , וכל פיגום נוסף הוקם בגובה 4 מ' מעל הפיגום שמתחתיו . בסך הכול הוקמו 20 פיגומים . לבניין הוזמנו שני מנקי חלונות . למרות השתדלותם לא לשמוט את המברשת מידיהם , קורה שהמברשת נופלת לקרקע . על גוף נופל פועל כוח הכובד הגורם לתאוצה . בעזרת חוקי הפיסיקה אנו יודעים שאם המברשת נופלת מגובה y ומגיעה לקרקע כעבור t שניות , הקשר בין y ( במטרים ) לt– ( בשניות ) הוא בקירוב : y = 5 t א . אם תיפול מברשתו של מנקה החלונות בעמדו על הפיגום העליון , כלומר מגובה 80 מטר , כעבור כמה שניות היא תגיע לקרקע ? ב . אם תיפול מברשתו של מנקה החלונות בעמדו על הפיגום העשירי מלמטה , כעבור כמה שניות ( בערך ) היא תגיע לקרקע ? ( רשמו את תשובתכם בדיוק של ספרה אחת אחרי הנקודה העשרונית . ( ג . מברשת נפלה מהפיגום העליון . ענו 'נכון' / 'לא נכון' על ההיגדים הבאים . נמקו את תשובותיכם : 1 כעבור 3 שניות תגיע המברשת בסמוך לפיגום . 9 נכון / לא נכון 2 כעבור 5 שניות תגיע המברשת בסמוך לפיגום . 2 נכון / לא נכון 3 המברשת עוברת את מחצית גובהם של 20 הפיגומים ביותר מ3– שניות . נכון / לא נכון ד . ארז חזר מהעבודה , החנה את רכבו ופסע לעבר הבניין . בדרכו ראה שני מנקים עובדים מעל דלת הכניסה לבניין , בפיגום 5 ובפיגום . 12 כעבור 2 שניות , כאשר הגיע לכניסה , פגעה בו מברשת . מאיזה פיגום נפלה המברשת ? הסבירו את תשובתכם . ה . ארז נפגע קלות מנפילת המברשת . הוא אמר כי יש לו מזל שאת המברשת לא הפיל המנקה האחר . מדוע , לדעתכם , אמר זאת ? ו . איזה מבין הגרפים בסרטוט מתאר את הקשר בין הגובה h הנמדד במטרים , ממנו נפלה המברשת , לבין הזמן ( בשניות ) של נפילת המברשת עד הגעתה לקרקע ? הסבירו את תשובתכם . * משימה 27 מתבססת על : אתר אוריינות מתמטית , מדור השתנות ויחסים . http : // meyda . education . gov . il / files / T ochniyot–L imudim / M ath / H atab / O ryanut / H ishtanut / M enakeyC halonot . pdf

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר