עמוד:28

ט . תארו את מאפייני הפרבולה . h ( x ) י . היעזרו בייצוגים שבניתם בסעיף ח ובדקו את השערתכם מסעיף ז . אם צדקתם , הסבירו מדוע השערתכם נכונה . יא . אילו ממאפייני הפרבולה אפשר לזהות ישירות לפי הביטוי ? h ( x ) = 4 ( x - 3 ) - 1 יב . כתבו את ביטוי הפונקציה h ( x ) = 4 ( x - 3 ) - 1 בצורת המכפלה a ( x - m )( x - n ) ובצורה הסטנדרטית . ax + bx + c יג . אילו ממאפייני הפרבולה אפשר לזהות ישירות בכל אחד מהביטויים ? בכל הצורות המקדם של x הוא . 4 אילו ממאפייני הפרבולה מתאר המקדם ? צורות ביטוי של פונקציה ריבועית 16 א . בנו סקיצה של גרף הפונקציה . h ( x ) = -2 ( x - 3 )( x + 1 ) ב . תארו את מאפייני הפרבולה . h ( x ) התייחסו למושגים : נקודות אפס , תחום חיוביות ושליליות , קדקוד , ציר סימטרייה , מינימום , מקסימום , תחום עלייה , תחום ירידה , נקודת החיתוך עם ציר . Y ג . אילו ממאפייני הפרבולה שתיארתם אפשר לזהות ישירות לפי הביטוי ? ד . כתבו את ביטוי הפונקציה בצורה . ax + bx + c אילו ממאפייני הפרבולה שתיארתם אפשר לזהות ישירות לפי הביטוי ? ה . לפניכם צורה נוספת של ביטוי הפונקציה 1 . h ( x ) = -2 ( x - 1 ) + 8 הראו ששני הביטויים הם שווי–ערך . 2 אילו ממאפייני הפרבולה שתיארתם אפשר לזהות ישירות לפי הביטוי ? ו . לפונקציה יש נקודת מקסימום . איך אפשר לזהות ישירות בכל אחד מהביטויים ? ז . סמנו בטבלה את מאפייני הפרבולה שאפשר לזהות ישירות בכל אחד מהביטויים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר