עמוד:27

12 נתונה סקיצה של שתי פרבולות שהביטויים שלהן הם מהצורה . ax א . לכל פרבולה כתבו ביטוי אלגברי שיכול להתאים לפרבולות אלו . הסבירו מדוע הביטויים שכתבתם מתאימים . ב . אם אפשר - כתבו זוג ביטויים נוסף . אם אי–אפשר - הסבירו מדוע . 13 בסרטוט משמאל מופיעות סקיצות של שלוש פונקציות . א . התאימו בין הייצוג האלגברי לייצוג הגרפי של כל אחת מהפונקציות . h ( x ) = -3 x 2 2 g ( x ) = x 2 f ( x ) = 3 x 2 ב . הוסיפו סקיצות של הפונקציות : p ( x ) = 1 . 5 x 2 k ( x ) = -x 14 כתבו כמה פתרונות יש למשוואה ( היעזרו בסרטוט סקיצה ) ופתרו אותה . למתעניינים - מגרף הפונקציה f ( x ) = x 2 עד גרף הפונקציה h ( x ) = a ( x - p ) + k 15 א . שערו מה דומה ומה שונה בין הגרפים של הפונקציות f ( x ) = ( x - 3 ) ו– . g ( x ) = 4 ( x - 3 ) ב . כתבו את הערכים של הפונקציה . g ( x ) = 4 ( x - 3 ) ג . מהו הקשר בין הערכים של הפונקציות בכל שורה בטבלה ? ד . סרטטו במערכת צירים אחת גרפים של f ( x ) ושל . g ( x ) ה . תארו את מאפייני הפרבולה . g ( x ) ו . מהם המאפיינים המשותפים לשתי הפרבולות ? באילו מאפיינים שתי הפרבולות שונות זו מזו ? ז . שערו מה דומה ומה שונה בין הגרפים של הפונקציות h ( x ) = 4 ( x - 3 ) - 1 ו– . g ( x ) = 4 ( x - 3 ) 2 ח . השלימו את טבלת הערכים וסרטטו סקיצות של שני הגרפים באותה מערכת צירים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר