עמוד:26

7 סרטטו במערכת צירים אחת סקיצות של הפרבולות הנתונות . ליד כל סקיצה כתבו את הביטוי המתאים . 8 התאימו ביטוי של פונקציה לכל גרף . 9 סרטטו במערכת צירים אחת סקיצות של הפרבולות הנתונות . ליד כל סקיצה כתבו את האות של הסעיף המתאים . 10 הביטויים של הפונקציות f ( x ) ו g ( x )– שבגרף הם מהצורה . ax א . סמנו נקודה מתאימה על הגרף ומצאו את . f ( 2 ) ב . האם קיים ערך x שונה מ2– שעבורו ? f ( x ) = f ( 2 ) אם כן , סמנו נקודה מתאימה על הגרף וכתבו את שיעוריה . ג . כתבו סימן מתאים . g ( 2 ) _ f ( 2 ) : ( = , < , >) הסבירו . ד . כתבו סימן מתאים . g ( 4 ) _ f ( 4 ) : ( = , < , >) הסבירו . ה . פתרו את המשוואה : g ( x ) = f ( x ) ו . פתרו את האי–שוויון : g ( x ) > f ( x ) ז . כתבו ביטויים של f ( x ) ושל . g ( x ) 11 הביטויים של הפונקציות p ( x ) ו h ( x )– שבגרף הם מהצורה . ax א . נתון : h ( 4 ) = -18 כמה פתרונות יש למשוואה ? h ( x ) = -18 מצאו את הפתרונות . ב . איזה מהשוויונות הבאים יכול להיות נכון ? הסבירו . h ( 8 ) = p ( 4 ) = -72 2 h ( 4 ) = p ( 8 ) = -72 1 ג . כמה פתרונות יש למשוואה ? p ( x ) = -18 מצאו את הפתרונות . ( היעזרו בתשובתכם לסעיף ב ( .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר