עמוד:25

פונקציות מהצורה f ( x ) = ax 5 נתונות שלוש פונקציות : f ( x ) = x 2 g ( x ) = 2 x 2 h ( x ) = 0 . 5 x א . בנו טבלת ערכים של הפונקציות . ב . מהו הקשר בין הערכים של הפונקציות בכל שורה בטבלה ? ג . סרטטו במערכת צירים אחת סקיצות של שלוש הפרבולות . ד . מהם המאפיינים המשותפים לפרבולות ? במה הפרבולות שונות ? ה . לכל הפרבולות האלה יש מינימום . הסבירו מדוע . ו . כיצד אפשר לדעת מראש , ללא טבלת ערכים , איזו משלוש הפרבולות רחבה יותר ? ז . לכל הפרבולות האלה יש ציר סימטרייה משותף . הסבירו מדוע . 6 נתונות שלוש פונקציות : f ( x ) = -x 2 g ( x ) = -2 x 2 h ( x ) = -0 . 5 x 2 א . בנו טבלת ערכים של הפונקציות . ב . מהו הקשר בין הערכים של הפונקציות בכל שורה בטבלה ? ג . סרטטו במערכת צירים אחת סקיצות של שלוש הפרבולות . ד . מהם המאפיינים המשותפים לפרבולות ? במה הפרבולות שונות ? ה . לכל הפרבולות האלה יש מקסימום . הסבירו מדוע . ו . כיצד אפשר לדעת מראש , ללא טבלת ערכים , איזו משלוש הפרבולות רחבה יותר ? ז . לכל הפרבולות האלה יש ציר סימטרייה משותף . הסבירו מדוע . כאשר כופלים את הפונקציה f ( x ) במספר a כלשהו השונה מ , ( a ? 0 ) 0– גרף הפונקציה f ( x ) משתנה . לשינוי הזה בגרף נקרא מתיחה של גרף הפונקציה במספר . a גרף הפונקציה g ( x ) = ax מתקבל על ידי מתיחה של גרף הפונקציה f ( x ) = x במספר . a מתיחה גורמת לשינוי ב " רוחב " הפרבולה : התרחבות או התכווצות . דוגמה בסרטוט משמאל מופיעות 4 פרבולות . כל פרבולה בסרטוט ניתן לקבל על ידי מתיחה של כל פרבולה אחרת . הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר