עמוד:24

בפונקציה ריבועית מהצורה : f ( x ) = ax אם a > 0 אז : לפרבולה יש מינימום בנקודה . ( 0 , 0 ) הערכים של הפונקציה הם חיוביים או . 0 אם a < 0 אז : לפרבולה יש מקסימום בנקודה . ( 0 , 0 ) הערכים של הפונקציה הם שליליים או . 0 כל פרבולה t ( x ) = ax היא שיקוף ") תמונת ראי (" של הפרבולה , r ( x ) = -ax ולהפך . 4 בכל סעיף : כתבו כמה פתרונות יש למשוואה ) אפשר להיעזר בגרף . ) פתרו את המשוואה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר