עמוד:21

53 פתרו ( היעזרו בגרף . ( | x = 4 א | x - 25 = 0 ב | 0 = 1 + x 2 ג | x - 49 = 0 ד | ( x - 49 ) = 0 ה | ( x - 49 ) = -49 ו | 0 = x - 0 . 49 ז | ( x - 49 ) = 64 ח | ( x - 49 ) + 100 = 100 ט | ( x + 49 ) + 100 = 100 י | ( x - 49 ) - 36 = 64 יא | ( x - 49 ) + 100 = 64 יב | x - = 5 יג | x - 17 = 8 9 9 יד | 49 - x = 0 טו | -49 = -x 2 טז 54 פתרו את האי–שוויונות ( היעזרו בגרף . ( | x - 1 > -2 א | x + 5 > 5 ב -1 | x - 1 ג 5 | x + 5 ד | x - 1 > -100 ה | ( x + 5 ) > 0 ו | ( x + 5 ) -25 < 0 ז | ( x - 5 ) - 1 < -5 ח 55 א . התאימו לכל גרף בסרטוט ביטוי אלגברי היכול לייצג אותו . הסבירו את בחירתכם . שימו לב : יש ביטוי אלגברי שאינו מתאים לגרפים שבסרטוט . ב . הסבירו מדוע הביטוי הנוסף איננו מתאים לשום גרף וסרטטו סקיצה של גרף המתאים לו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר