עמוד:19

46 א . האם אפשר להציג את הביטוי של הפונקציה y ( x ) = x + a בצורת מכפלה ? אם כן - הציגו . אם לא - הסבירו מדוע . ב . האם אפשר להציג את הביטוי של הפונקציה y ( x ) = x - a בצורת מכפלה ? אם כן - הציגו . אם לא - הסבירו מדוע . 47 בכל אחד מהסרטוטים מתואר משולש שקדקודו c נמצא על ציר הסימטרייה של הפרבולה . חשבו את שטח המשולש . תארו את שלבי הפתרון . בחישובי מרחק ושטח במערכת צירים , יחידות האורך מוגדרות על ידי קטעים בין שנתות סמוכות . הקטעים בין השנתות שווים באורכם בשני הצירים . 48 א . כתבו שתי דוגמאות משלכם לביטוי של פונקציה ריבועית : 1 בצורת מכפלה 2 בצורה סטנדרטית ( טרינום ) 3 בצורה קדקודית ב . האם יש פונקציות ריבועיות שאי–אפשר להציג אותן בצורת מכפלה ? אם יש - כתבו שתי דוגמאות . אם אין - הסבירו מדוע . ג . האם יש פונקציות ריבועיות שאי–אפשר להציג אותן בצורה סטנדרטית ( טרינום ?( אם יש - כתבו שתי דוגמאות . אם אין - הסבירו מדוע . ד . האם יש פונקציות ריבועיות שאי–אפשר להציג אותן בצורה קדקודית ? אם יש - כתבו שתי דוגמאות . אם אין - הסבירו מדוע . 49 לכל פונקציה : כתבו מהם מאפייני הפרבולה שהנתונים בביטוי " מבליטים " אותם . סרטטו סקיצה של הפרבולה . | f ( x ) = x - 20 א | f ( x ) = ( x - 20 ) 2 ב | f ( x ) = ( x - 1 ) - 4 ג | f ( x ) = ( x + 1 ) - 4 ד | f ( x ) = ( x - 1 )( x + 1 ) ה | f ( x ) = x + 10 x + 25 ו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר