עמוד:18

44 בכל סעיף נתונה פרבולה שהתקבלה על ידי הזזה של הפרבולה . f ( x ) = x לכל פרבולה כתבו ביטויים בשלוש צורות ( כתבו תחילה את הצורה שהנתונים בסרטוט " מבליטים " אותה : ( צורת מכפלה g ( x ) = ( x - m )( x - n ) צורה קדקודית g ( x ) = ( x - p ) + k צורה סטנדרטית g ( x ) = x + bx + c דוגמה שלוש צורות ביטוי של פונקציה ריבועית שהתקבלה על ידי הזזה של הפונקציה f ( x ) = x 2 45 א . האם לדעתכם אפשר להציג את הפונקציה k ( x ) = x + 25 בצורת מכפלה ? אם כן - הציגו . אם לא - הסבירו מדוע . ב . האם לדעתכם אפשר להציג את הפונקציה k ( x ) = x - 25 בצורת מכפלה ? אם כן - הציגו . אם לא - הסבירו מדוע . ג . עבור אילו ערכים של c אפשר להציג את הפונקציה k ( x ) = x + c בצורת מכפלה ? הסבירו את תשובתכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר