עמוד:17

40 בכל סעיף א-ד מתוארות הזזות של הפונקציה . f ( x ) = x 1 כתבו ביטוי של הפונקציה המתקבלת על ידי ההזזות . 2 כתבו מהו ציר הסימטרייה של הפרבולה המתקבלת . 3 כתבו מהו קדקוד הפרבולה . 4 כתבו מהי נקודת החיתוך של הפרבולה עם ציר 5 . Y כתבו מהן נקודות האפס של הפונקציה ( נקודות החיתוך עם ציר . ( x א . הזזה שמאלה ב3– יחידות , ואחר כך הזזה למעלה ב4– יחידות . ב . הזזה ימינה ב3– יחידות , ואחר כך הזזה למטה ב4– יחידות . ג . הזזה שמאלה ב3– יחידות , ואחר כך הזזה למטה ב4– יחידות . ד . הזזה ימינה ב3– יחידות , ואחר כך הזזה למעלה ב4– יחידות . 41 בכל סעיף נתונים שיעורי הקדקוד של פרבולה שהתקבלה על ידי הזזה של הפרבולה . f ( x ) = x כתבו : 1 ביטוי המתאים לפרבולה שהתקבלה . 2 מהן נקודות האפס של הפונקציה ( נקודות החיתוך עם ציר ?( x 3 מהי נקודת החיתוך של הפרבולה עם ציר ? Y | ( 2 , 1 ) ד | ( -2 , 1 ) ג | ( -2 , -1 ) ב | ( 2 , -1 ) א 42 פתרו ( היעזרו בגרף . ( | ( x + 1 ) - 1 = 0 א 0 | ( x + 1 ) - 1 ב | ( x + 1 ) - 1 = -2 ג | ( x + 1 ) - 1 > -2 ד | ( x + 1 ) - 1 = -1 ה | ( x + 1 ) - 1 > -1 ו | ( x + 5 ) - 25 < 0 ז -5 | ( x - 5 ) - 1 ח 43 הפרבולה של הפונקציה מהצורה h ( x ) = ( x - p ) + k מתקבלת על ידי שתי הזזות של הפונקציה : f ( x ) = x הזזה אופקית , ואחר כך הזזה אנכית . אם נשנה את סדר ההזזה : קודם נבצע הזזה אנכית , ואחר כך הזזה אופקית , האם תשתנה התוצאה ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר