עמוד:16

הפרבולה של הפונקציה מהצורה h ( x ) = ( x - p ) + k מתקבלת על ידי שתי הזזות של הפונקציה : f ( x ) = x הזזה אופקית ב– p יחידות , והזזה אנכית ב– k יחידות . קדקוד הפרבולה של הפונקציה h ( x ) = ( x - p ) + k נמצא בנקודה ששיעוריה . ( p , k ) לצורת הביטוי h ( x ) = ( x - p ) + k קוראים לעתים צורה קדקודית . מכיוון שהזזות יכולות להיות ימינה ושמאלה וכן למטה ולמעלה , במקום האותיות p ו– k יכולים להופיע מספרים כלשהם - חיוביים ושליליים , שלמים ושברים . דוגמה 1 הפרבולה k ( x ) = ( x + 2 ) - 8 מתקבלת על ידי שתי הזזות של הפרבולה : f ( x ) = x הזזה שמאלה ב2– יחידות , והזזה למטה ב8– יחידות . לכן קדקוד הפרבולה k ( x ) נמצא בנקודה ששיעוריה . ( -2 , -8 ) דוגמה 2 הפרבולה g ( x ) = ( x - 0 . 5 ) + 0 . 1 מתקבלת על ידי שתי הזזות של הפרבולה : f ( x ) = x הזזה ימינה ב 0 . 5– יחידות , והזזה למעלה ב 0 . 1– יחידות . לכן קדקוד הפרבולה g ( x ) נמצא בנקודה ששיעוריה . ( 0 . 5 , 0 . 1 ) 38 נתונות פונקציות ריבועיות . | g ( x ) = ( x - 1 ) - 4 א | g ( x ) = ( x + 1 ) + 4 ב | g ( x ) = ( x + 1 ) - 16 ג | g ( x ) = ( x + 0 . 5 ) + 16 ד | g ( x ) = 25 + ( x + 3 ) 2 ה | g ( x ) = -4 + ( x - 1 ) 2 ו לכל פונקציה ענו על השאלות : 1 אילו הזזות של הפרבולה f ( x ) = x יש לבצע כדי לקבל את הפרבולה של הפונקציה הנתונה ? 2 מהו קדקוד הפרבולה ? 3 מהו ציר הסימטרייה של הפרבולה ? 4 מהי נקודת החיתוך של הפרבולה עם ציר 5 ? Y מהן נקודות האפס של הפונקציה ? 39 בכל סעיף נתונה הפרבולה f ( x ) = x ושתי פרבולות נוספות שהתקבלו על ידי הזזה של הפרבולה : f ( x ) = x תחילת הזזה אופקית ואחר כך הזזה אנכית . כתבו ביטוי מתאים לכל אחת מהפרבולות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר