עמוד:15

פונקציה שהביטוי שלה בצורה f ( x ) = ( x - p ) + k 37 א . בסרטוט א מופיעות שתי פרבולות . אחת הפרבולות היא . f ( x ) = x הפרבולה האחרת g ( x ) התקבלה על ידי הזזה אופקית של הפרבולה 1 . f ( x ) = x כתבו את הביטוי של הפונקציה g ( x ) בצורה . g ( x ) = ( x - p ) מהו המספר שמופיע במקום 2 ? p כתבו את שיעורי הקדקוד של הפרבולה . g ( x ) ב . בסרטוט ב מופיעות שתי פרבולות . אחת הפרבולות היא g ( x ) שהתקבלה בסעיף הקודם . הפרבולה האחרת h ( x ) התקבלה על ידי הזזה אנכית של 1 . g ( x ) בסעיף א כתבתם את הביטוי של הפונקציה g ( x ) בצורה . g ( x ) = ( x - p ) כיצד אפשר לקבל את הפרבולה h ( x ) על ידי הזזת הפרבולה 2 ? g ( x ) אפשר לכתוב את הביטוי של הפונקציה h ( x ) בצורה . h ( x ) = ( x - p ) + k כתבו מספרים מתאימים במקום האותיות k ו 3 . p– כיצד שיעורי הקדקוד של הפונקציה h ( x ) קשורים לשתי ההזזות של הפרבולה ? f ( x ) = x 4 כיצד שיעורי הקדקוד משתקפים בביטוי ? ג . בסרטוט ג מופיעות שתי פרבולות . אחת הפרבולות היא . f ( x ) = x הפרבולה האחרת h ( x ) התקבלה על ידי שתי הזזות של . f ( x ) 1 כתבו מהן ההזזות . 2 כתבו את שיעורי הקדקוד של הפרבולה 3 . h ( x ) כיצד שיעורי הקדקוד קשורים להזזות ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר