עמוד:13

29 א . סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה . f ( x ) = -x ב . סרטטו באותה מערכת צירים סקיצות של שתי פרבולות נוספות , שהתקבלו על ידי הזזה אופקית של הפרבולה 1 : f ( x ) = -x יחידה אחת שמאלה 2 יחידה אחת ימינה ג . לכל פרבולה כתבו מהו ציר הסימטרייה שלה ומהם שיעורי הקדקוד שלה . ד . כתבו ביטוי לכל פרבולה . 30 בכל סעיף מופיעה פונקציה שאת הגרף שלה אפשר לקבל על ידי הזזה של גרף הפונקציה 1 . f ( x ) = x כתבו בכמה יחידות ובאיזה כיוון יש להזיז את גרף הפונקציה f ( x ) כך שיתקבל גרף הפונקציה הנתונה . הסבירו . 2 כתבו מהם שיעורי הקדקוד של הפרבולה . 3 בנו סקיצה של גרף הפונקציה . דוגמה g ( x ) = ( x - 2 ) 2 1 גרף הפונקציה מתקבל על ידי הזזה אופקית של הפרבולה f ( x ) = x 2 שתי יחידות ימינה . קדקוד הפרבולה : ( 2 , 0 ) דוגמה g ( x ) = x - 2 2 גרף הפונקציה מתקבל על ידי הזזה אנכית של הפרבולה f ( x ) = x שתי יחידות למטה . קדקוד הפרבולה : ( 0 , -2 ) | g ( x ) = ( x - 3 ) 2 ב | h ( x ) = x - 1 א 31 בכל סעיף מופיעה פונקציה שאת הגרף שלה אפשר לקבל על ידי הזזה של גרף הפונקציה . f ( x ) = x 1 כתבו בכמה יחידות ובאיזה כיוון יש להזיז את גרף הפונקציה f ( x ) כך שיתקבל גרף הפונקציה הנתונה . הסבירו . 2 כתבו מהם שיעורי הקדקוד של הפרבולה . 3 בנו סקיצה של גרף הפונקציה . | k ( x ) = ( x + 0 . 5 )( x - 0 . 5 ) ז | p ( x ) = ( x - 2 )( x - 2 ) ה | n ( x ) = ( x + 5 ) 2 ג | g ( x ) = ( x - 3 ) 2 א | l ( x ) = x + 0 . 25 ח | t ( x ) = x - 4 ו | h ( x ) = x + 25 ד | m ( x ) = x - 9 ב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר