עמוד:12

בניית סקיצה של גרף של פונקציה ריבועית הנתונה בצורה h ( x ) = ( x - p ) 2 הגרף של הפונקציה h ( x ) = ( x - p ) מתקבל על ידי הזזה אופקית של גרף הפונקציה . f ( x ) = x המספר p יכול להיות חיובי או שלילי . ציר הסימטרייה של גרף הפונקציה h ( x ) = ( x - p ) עובר דרך הנקודה ( p , 0 ) על ציר . X קדקוד הפרבולה נמצא על ציר . X שיעורי הקדקוד הם . ( p , 0 ) הקדקוד הוא גם נקודת האפס של הפונקציה . נקודת החיתוך עם ציר Y היא ( 0 , p ) כי . h ( 0 ) = ( 0 - p ) 28 א . סרטטו במערכת צירים סקיצה של גרף הפונקציה f ( x ) = x ושל גרף הפונקציה . k ( x ) = ( x + 9 ) ב . איזו הזזה אפשר לבצע על גרף הפונקציה f ( x ) כך שיתקבל גרף הפונקציה ? k ( x ) ג . מהם שיעורי הקדקוד של הפרבולה ? k ( x ) = ( x + 9 ) האם קדקוד הפרבולה הוא נקודת המינימום או נקודת המקסימום של הפונקציה ? ד . האם גרף הפונקציה k ( x ) = ( x + 9 ) חותך את ציר ? X אם כן - באילו נקודות ? אם לא - הסבירו מדוע . ה . האם גרף הפונקציה k ( x ) = ( x + 9 ) חותך את ציר ? Y אם כן - באילו נקודות ? אם לא - הסבירו מדוע . ו . מהו ציר הסימטרייה של גרף הפונקציה ? k ( x ) = ( x + 9 ) ז . סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה . k ( x ) ח . התבוננו בגרף וענו : עבור אילו ערכים של x ערכי הפונקציה חיוביים ? שליליים ? ? 0 ט . פתרו ( נסו להיעזר בסקיצות . ( 0 5 ( x + 9 ) = -100 2 ( x + 9 ) > 0 4 ( x + 9 ) = 81 6 ( x + 9 ) = 18 x 1 ( x + 9 ) = 0 3 ( x + 9 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר