עמוד:11

25 בכל סעיף נתונה פונקציה . כתבו אם אפשר לקבל את גרף הפונקציה הנתונה על ידי הזזה אנכית של גרף הפונקציה . f ( x ) = x + 2 אם כן - כתבו בכמה יחידות יש להזיז ולאיזה כיוון . | m ( x ) = 2 + x 3 ד | p ( x ) = x - 2 ג | y ( x ) = ( 4 + x ) 2 ב | g ( x ) = x 2 א פונקציה שהביטוי שלה בצורה f ( x ) = ( x - p ) 2 26 א . סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה . f ( x ) = x ב . סרטטו באותה מערכת צירים סקיצות של שתי פרבולות נוספות , שהתקבלו על ידי הזזה אופקית של הפרבולה 1 : f ( x ) = x יחידה אחת ימינה 2 יחידה אחת שמאלה ג . לכל פרבולה כתבו מהו ציר הסימטרייה שלה ומהם שיעורי הקדקוד שלה . ד . בחרו שלוש נקודות על הפרבולה f ( x ) = x וכתבו את שיעורי הנקודות . סמנו על הפרבולות שהתקבלו על ידי הזזה נקודות שמתאימות לנקודות המסומנות על הפרבולה . f ( x ) = x כתבו את שיעורי הנקודות . 27 לפניכם שתי פונקציות ריבועיות בשלושה ייצוגים : א . האם אפשר לקבל את הפרבולה g ( x ) על ידי הזזה של הפרבולה ? f ( x ) אם כן - תארו את ההזזה . אם לא - הסבירו מדוע . ב . סמנו על הפרבולה g ( x ) = ( x - 3 ) נקודות המתאימות לנקודות המסומנות על הפרבולה . f ( x ) = x השלימו בטבלת הערכים של הפונקציה g ( x ) את הערכים המתאימים לנקודות . מהו הקשר בין הערכים של הפונקציות בכל שורה ? כיצד הוא מסביר את הקשר בין הגרפים ? ג . כיצד הביטוי g ( x ) = ( x - 3 ) מסביר את הקשר בין הגרפים ? ד . סרטטו סקיצה של פרבולה שתתקבל על ידי הזזה אופקית של הפרבולה f ( x ) = x שלוש יחידות שמאלה . נסו לכתוב ביטוי מתאים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר