עמוד:9

15 בכל סעיף סרטטו סקיצה ופתרו . הסבירו כיצד פתרתם . | x = 9 א | x = 4 ב | x = -4 9 ג | x + 17 = 0 ד | x + 6 = 6 ה | x + 6 = -10 ו | x + 25 > 0 ז | x + 25 < 0 ח | x + 25 = 0 ט | x - 49 < -49 י | x - 49 > -49 יא | x - 49 < x 2 יב 16 שערו כיצד אפשר לקבל את גרף הפונקציה h ( x ) = x + 10 על ידי הזזה של גרף הפונקציה . g ( x ) = x + 4 הסבירו . 17 לכל פונקציה נתונה : 1 סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה . 2 כתבו מאפיינים רבים ככל האפשר של גרף הפונקציה . ( השתמשו במושגים : תחום עלייה ותחום ירידה , תחום חיוביות ותחום שליליות , נקודות אפס ( נקודת חיתוך עם ציר , ( x נקודת חיתוך עם ציר , Y ציר סימטרייה , נקודת קדקוד , מינימום או מקסימום ( . | k ( x ) = x + 1000 ג | h ( x ) = x + 100 ב | g ( x ) = x - 100 א 18 בכל סעיף נתונה משוואה . 1 כתבו כמה פתרונות יש למשוואה ( היעזרו בגרף 2 . ( פתרו את המשוואה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר