עמוד:8

10 בכל סעיף מופיע גרף של פונקציה שהתקבל על ידי הזזה של גרף הפונקציה 1 . f ( x ) = x כתבו ביטוי אלגברי מתאים לפונקציה . 2 בחרו שלוש נקודות על הגרף , הציבו את שיעוריהן בביטוי ובדקו אם צדקתם . 11 בסרטוט שלפניכם שלוש פרבולות שהתקבלו על ידי הזזה של גרף הפונקציה . f ( x ) = x לכל פרבולה כתבו ביטוי מתאים . 12 א . סרטטו באותה מערכת צירים סקיצה של גרף הפונקציה . k ( x ) = x + 9 ב . מהי נקודת הקדקוד של הפרבולה ? k ( x ) = x + 9 האם היא נקודת מינימום או נקודת מקסימום ? ג . האם גרף הפונקציה k ( x ) = x + 9 חותך את ציר ? X אם כן - באילו נקודות ? אם לא - הסבירו מדוע . ד . האם גרף הפונקציה k ( x ) = x + 9 חותך את ציר ? Y אם כן - באילו נקודות ? אם לא - הסבירו מדוע . ה . מהו ציר הסימטרייה של גרף הפונקציה ? k ( x ) = x + 9 ו . התבוננו בגרף וענו : עבור אילו ערכים של x ערכי הפונקציה k ( x ) חיוביים ? שליליים ? ? 0 ז . פתרו את המשוואות ואת האי–שוויונות ( היעזרו בגרף : ( 1 x + 9 = 0 3 x + 9 > 0 5 x + 9 = 45 2 x + 9 = 9 4 x + 9 < 0 6 x + 9 = 2 13 א . סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה : g ( x ) = x - 9 ב . כתבו מאפיינים רבים ככל האפשר של הפונקציה . ג . היעזרו בסקיצה ופתרו . 2 x - 9 = -9 4 x - 9 < 0 6 x - 9 = -10 8 x - 9 = 16 1 x - 9 = 0 3 x - 9 > 0 5 x - 9 < -12 7 x - 9 > -12 14 כתבו שלוש דוגמאות לביטויים של הפונקציות שהתקבלו על ידי הזזה של . g ( x ) = x סרטטו סקיצה של הגרפים שלהן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר