עמוד:7

7 א . כל הפונקציות המופיעות במשימה 6 הן פונקציות מהצורה . f ( x ) = x + c פרטו מהו c בכל אחת מהפונקציות הללו . ב . כל הפונקציות המופיעות במשימה 6 הן פונקציות ריבועיות . כתבו כל פונקציה בצורה . f ( x ) = ax + bx + c ג . השוו בין גרף הפונקציה f ( x ) = x + c שבה c חיובי לגרף הפונקציה g ( x ) = x + c שבה c שלילי . ( השתמשו במושגים : תחום עלייה ותחום ירידה , תחום חיוביות ותחום שליליות , נקודות אפס , נקודת חיתוך עם ציר , Y ציר סימטרייה , נקודת קדקוד , מינימום או מקסימום ( . בניית סקיצה של גרף של פונקציה ריבועית הנתונה בצורה h ( x ) = x + c הגרף של הפונקציה h ( x ) = x + c מתקבל על ידי הזזה אנכית בc– יחידות של גרף הפונקציה . f ( x ) = x המספר c יכול להיות חיובי או שלילי . ציר הסימטרייה של גרף הפונקציה h ( x ) = x + c הוא ציר . Y קדקוד הפרבולה נמצא על ציר . Y שיעורי הקדקוד : ( 0 , c ) שימו לב : כאשר c = 0 הגרף אינו מוזז , ולפונקציה יש נקודת אפס אחת . 8 במסגרת שלמעלה מופיעים שני סוגי פונקציות שהביטוי שלהן הוא בצורה . f ( x ) = x + c א . תנו דוגמה לכל סוג : כתבו את הביטוי האלגברי וסרטטו סקיצה מתאימה . ב . כאשר c חיובי , לגרף הפונקציה אין נקודות חיתוך עם ציר . X הסבירו מדוע . ג . כאשר c שלילי , לגרף הפונקציה יש שתי נקודות חיתוך עם ציר . X הסבירו מדוע . 9 בכל סעיף מופיעה פונקציה שהגרף שלה מתקבל על ידי הזזה של גרף הפונקציה . f ( x ) = x לכל פונקציה נתונה : 1 בנו סקיצה של גרף הפונקציה . 2 רשמו מהם שיעורי הקדקוד של הפונקציה . 3 כתבו ביטוי של הפונקציה בצורה המתארת את הזזת הגרף . 4 הסבירו בכמה יחידות ובאיזה כיוון ( למעלה או למטה ) יש להזיז את גרף הפונקציה f ( x ) כדי לקבל את גרף הפונקציה הנתונה . | m ( x ) = ( x - 30 )( x + 30 ) ג | h ( x ) = ( x - 6 )( 6 + x ) ב | g ( x ) = ( x + 2 )( x - 2 ) א

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר