עמוד:6

א . האם אפשר לקבל את הפרבולה g ( x ) על ידי הזזה של הפרבולה ? f ( x ) אם כן - תארו את ההזזה . אם לא - הסבירו מדוע . ב . מהו הקשר בין הערכים של הפונקציות בכל שורה בטבלה ? כיצד הוא מסביר את הקשר בין הגרפים ? ג . כתבו לפונקציה g ( x ) = ( x + 3 )( x - 3 ) ביטוי שווה–ערך בלי סוגריים ופשטו אותו . כיצד הביטוי מסביר את הקשר בין הגרפים ? ד . סרטטו סקיצה של הפרבולה שתתקבל על ידי הזזה אנכית של הפרבולה f ( x ) = x בתשע יחידות למעלה . נסו לכתוב ביטוי מתאים . דוגמאות להזזה אנכית של הפרבולה f ( x ) = x 2 g ( x ) = x - 4 הגרף של g ( x ) מתקבל על ידי הזזה אנכית של גרף הפונקציה f ( x ) = x ב4– יחידות למטה : בגרף הפונקציה : g ( x ) יש שתי נקודות חיתוך עם ציר : x ( 2 , 0 ) ( -2 , 0 ) ציר הסימטרייה : ציר Y הקדקוד נמצא על ציר Y ושיעוריו . ( 0 , -4 ) h ( x ) = x + 4 הגרף של h ( x ) מתקבל על ידי הזזה אנכית של גרף הפונקציה f ( x ) = x ב4– יחידות למעלה : בגרף הפונקציה : h ( x ) אין שום נקודת חיתוך עם ציר x ציר הסימטרייה : ציר Y הקדקוד נמצא על ציר Y ושיעוריו . ( 0 , 4 ) 6 בכל סעיף נתונה פונקציה שהגרף שלה מתקבל על ידי הזזה של גרף הפרבולה . f ( x ) = x לכל פונקציה : 1 הסבירו בכמה יחידות ובאיזה כיוון יש להזיז את הפרבולה f ( x ) כדי לקבל את גרף הפונקציה הנתונה . 2 סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה . 3 מצאו את שיעורי הקדקוד של הפונקציה וכתבו אותם בגרף . 4 כתבו כמה נקודות אפס יש לפונקציה . רשמו את שיעוריהן בגרף . 5 אם אפשר , הציגו את הביטוי בצורת מכפלה . אם אי–אפשר , הסבירו מדוע . | g ( x ) = x + 4 ז | g ( x ) = x - 4 ה | k ( x ) = 10 + x 2 ג | g ( x ) = x - 9 א | g ( x ) = x - 5 ח | g ( x ) = x - 25 ו | m ( x ) = x - 16 ד | h ( x ) = x + 2 ב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר