עמוד:3

תוכן העניינים פונקציה א . הזזות של ריבועית הפונקציה x ומשוואה f ( x ) = ריבועית - חלק ב 4 ב . ביטויים של פונקציה ריבועית 22 ג . פתרון משוואה ריבועית 40 ד . פתרון משוואה ריבועית על ידי נוסחה 51 ה . מערכת משוואות הכוללת משוואות לא קוויות 73 ו . תרגול נוסף 79 משולשים א . סכום הזוויות במצולע קמור 96 ב . קטע אמצעים במשולש 121 ג . אי–שוויונות במשולש 135 קריאת גרפים ודיאגרמות 152 מעגל - חלק א א . המעגל ותכונותיו 168 ב . היקף ושטח של עיגול - חזרה והעמקה 179 ג . קשתות , מיתרים וזוויות במעגל 186 ד . מיתרים 197 תשובות 208 עיקר הדברים 217 סמלים לציון פעילויות מסוגים שונים : חיזוק , הרחבה , אתגר , דיון לחלק מהפעילויות בספר זה נלווים יישומונים וסרטוטים דינמיים בגרסה הדיגיטלית של הספר ב " כותר . " לפי הוראת משרד החינוך אין לכתוב בספרי לימוד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר