עמוד:2

הסדרה " שבילים " מותאמת לתכנית הלימודים ומתבססת על : - מחקרים עדכניים בתחום הוראת המתמטיקה בארץ ובעולם - לקחים שהופקו מניסוי הסדרה " שבילים " בכיתות ( מטח , - ( 2009 - 2006 הסדרה " לראות מתמטיקה " ( מטח , . ( 2004 - 1993 צוות המתמטיקה במטח : ראש תחום מתמטיקה : ד " ר שרה הרשקוביץ מנהלת צוות פיתוח מתמטיקה לבית הספר העל–יסודי : ד " ר שושנה גלעד צוות הפיתוח : רגינה אובודנקו , דפנה אפרים , אסנת אפרת , ד " ר יניב ביטון , גיא בר–נר , ד " ר גיא הד , ד " ר מורין הוך , הדס זוהר , ד " ר ילנה זריא , הלית חפר , דורית כהן , ד " ר אורנה לביא , טובי מגדל , רותי מירון , ילנה נפתלייב , ד " ר מיכל סוקניק , הגר רובינק השתתפו בכתיבת גרסאות קודמות : ד " ר אילנה ארנון , ד " ר ורדה טלמון , ד " ר איבי מכמנדרוב , ג’ייסון קופר , אנטולי קורופטוב , ד " ר בבה שטרנברג קראו והעירו : דוד זלצר , עפר ילין , זלמה לחצר ועדת היגוי : פרופ’ אבי ברמן , פרופ’ רון ליבנה , פרופ’ פרלה נשר , פרופ’ אנה ספרד , ד " ר אירית פלד עריכה לשונית : חוה בן–זקן , מיכל פרנקל , יעל רגב עריכת מגדר : דליה בסון צוות גרפיקה : אירית אשר , שירה בכר , לאה גלס , ישי יגיל מזכירות הצוות : לילך רון , דיאנה תלמיד עיצוב : ביצועים עיבודי מחשב בע " מ עיצוב עטיפה : טניה ציטקין תחקיר תמונות וזכויות יוצרים : דבורה גרודה הבאה לדפוס : גדי נחמיאס הוצאה לאור : המרכז לטכנולוגיה חינוכית הודפס בשנת 2012 תודתנו נתונה לבתי הספר שהשתתפו בניסוי הסדרה . מקורות וזכויות : התמונה שעל הכריכה ובשער הפנימי : I stockphoto . com / mecaleha בעמ’ : 51 באדיבות Y akiv G luck , W ikipedia גרף בעמ’ : 152 מאתר האינטרנט של תחנה מטאורולוגית מעברות http : // weather . maabarot . org . il גרף בעמ’ : 154 , 153 דו " ח הראמ " ה , מיצ " ב תשע " א http : // cms . education . gov . il / educationcms / units / rama / meitzav / dochotmaarachtim . htm גרפים בעמ’ : 160 , 159 , 158 , 154 השנתון הסטטיסטי לישראל מס’ http : // www . cbs . gov . il / reader / shnatonhnew–site . htm - 62 גרפים בעמ’ : 155 לקוח מאתר האינטרנט : , http // lib . cet . ac . il המרכז לטכנולוגיה חינוכית ( מטח ) גרף בעמ’ 156 ע : https : // sites . google . com / site / sed 555 f 11 / previous / 555 s 11-presenat / araceli-b גרף בעמ’ 156 ת : http : // www . geo 4 va . vt . edu / A 1 / A 1 . htm + A 1 Sec 4 c גרף בעמ’ : 157 אתר רשות המים http : // www . water . gov . il / Hebrew / WaterResources / Kinneret-Basin / Pages / default . aspx תמונת הכינרת בעמ’ : 157 צילום : עינת אנקר . לשכת העיתונות הממשלתית גרף מקרי אבעבועות שחורות בעמ’ 8 : vaccinesroleinhistory & catid = 9 : vaccinesinhistory & Itemid = 141 http : // www . hisunim . com / index . php ? option = com–content & view = article & id = : 165 גרף בעמ’ 167 ע : מתוך : רחל מינץ , נורית קינן , סמדר רייספלד , עולם הרבייה בצמחים , בבעלי חיים ובאדם , עמ’ , 146 הוצאת המרכז לטכנולוגיה חינוכית ( מטח , ( תש " ע © 2010- כל הזכויות שמורות למטח תמונת מגדלי עזריאלי בעמ' Trigonella at Wikipedia : 183 © כל הזכויות לחומרים ממקורות חיצוניים שמורות לבעליהן . הזכויות בטיפול . © כל הזכויות שמורות למטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית , קריית משה רואו , רח' קלאוזנר 16 תל–אביב , ת " ד , 39513 מיקוד : 61394 צוות המתמטיקה - טל , 03-6460177 : ' דוא " ל : , math @ cet . ac . il אתר באינטרנט : www . cet . ac . il / math מוקד תמיכה טלפוני של מטח בשעות 18 : 00-8 : 00 המספק תמיכה מקצועית : 1-800-366-555 זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בחוברת זו מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק שהוא מחוברת זו . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בחוברת זו , בכולה או בחלקים ממנה , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר