עמוד:40

ביבליוגרפיה להעשרה ולהרחבה על ספר שמואל א פירושים לספר שמואל א * אנציקלופדיה עולם התנ"ך , רביבים , ירושלים-רמת גן , * . 1985 י' אליצור , ספר שמואל - דעת מקרא , ירושלים , תשל"ו . * ש' בר אפרת , שמואל עם מבוא ופירוש - מקרא לישראל , תל אביב , תשנ"ו . ממצאים ארכיאולוגיים והיסטוריה של ימי שאול , שמואל ודוד * י' אמית , היסטוריה ואידיאולוגיה במקרא , תל אביב , תשנ"ח . * י' זקוביץ , דוד - מרועה למשיח , ירושלים , תשנ"ו . * ב"צ לוריא , "מלחמת שאול בעמלק , " בית מקרא יז , . 161-154 א' מזר , "היסטוריה והיסטוריוגרפיה בסיפור חיי שמואל ושאול , " שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום ג , * . 28-8 א' מלמט , ח' תדמור , מ' שטרן וש' ספראי , תולדות עם ישראל בימי קדם , תל אביב , תשנ"ז . * א' מלמט , "התרחשויות בחיי שאול , דוד ושלמה והתעודות הנבואיות ממארי , " ארץ ישראל כו , ירושלים , * . 108-101 נ' נאמן וי' פינקלשטיין , מנוודות למלוכה - היבטים ארכיאולוגיים והיסטוריים על ראשית ישראל , ירושלים , תש"ן . * נ' נאמן , "המלך דוד וכינון המלוכה בישראל , " בתוך י ע' מלכין וזי צחור ( עורכים , ( מנהיג והנהגה י קובץ מאמרים , ירושלים , * . 48-43 מ"צ סגל , ספר שמואל , קריית ספר , ירושלים , תשט"ז . * י' פינקלשטיין , ראשית ישראל - ארכיאולוגיה , מקרא וזיכרון היסטורי , תל אביב , תשס"ג . עיצובו הספרותי של ספר שמואל * צ' אדר , הסיפור המקראי , ירושלים , תשי"ז . * י' אמית , "והוא שאול לה "' ( שמ"א א : ( ' רמיזה מהדקת משיטותיה של העריכה הספרותית , " בית מקרא 27 ד , * . 237-243 י' אמית , "שלוש וריאציות על מות שאול ; עיון בעיצוב העולם , במהימנות ובמגמתיות בסיפור המקראי , " בית מקרא 30 א , * . 102-92 מ' דובשני , '' הסגולות האומנותיות בסיפור על לידת שמואל ועל המלכת שאול , " בית מקרא 26 ד , . 369-362 * נ' נאמן , העבר המכונן את ההווה - עיצוב ההיסטוריוגרפיה המקראית בשלהי ימי הבית הראשון , ירושלים , תש"ס . * א' סימון , "אביגיל מונעת את דוד מבוא בדמים - אלימות פוליטית במקרא ( שמואל א , כ"ה . " ( בקש שלום ורדפהו , תל אביב , תשס"ב , . 177-217

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר