עמוד:37

שמואל א פרק יט : שאול מנסה להרוג את דוד אין ספק שרגשות עזים כל כך של קנאה יכולים רק להחמיר ו "לעלות מדרגה . '' ככל שדוד מצליח ומתפרסם '' - וייקר שמו כ > א ' ד" ( יח - ( 30 כך הקנאה גוברת . עד כה היו ניסיונותיו של שאול להרוג את דוד חסויים , מעתה הם גלויים ונחשבים לצו המלך ( יט . ( 1 כל ניסיונותיו של יהונתן לשכנע את אביו כי דוד ... " לוא חטא לן וכי מעשיו טוב לן מאד" ( יט ( 4 אינם מועילים . קו פרשת המים ביחסו של שאול אל דוד הוא נצחונו על גלית הפלשתי , ובעקבותיו - האהדה של העם אליו ( ר' הסתירה בין הסיפור שדוד היה מנגן בחצר שאול ועזר להסיר ממנו את רוחו הרעה ובין הסיפור שדוד פגש את שאול בפעם הראשונה אחרי הניצחון על גלית . ( פרק יט מספר על שינוי ביחסים בין שאול לדוד ; שאול נחוש להרוג את דוד , וכבר אינו מסתיר את קנאתו אלא משתף בה את בני משפחתו ואת אנשי חצרו . דוד מבין כי שהייה במחיצת שאול מסכנת את חייו - ונמלט . מכאן ואילך ימשיך דוד להימלט . המלצות ללימוד הפרק : א . לימוד הפרק בקצרה : ההמלצות שניתנו לגבי פרק יח נכונות גם כאן . כדאי ללמד את הסיפור ולהתעכב על עניינים מעטים בלבד , בהתאם לספר הלימוד ( עמ' . ( 206 ב . שאול משתף אחרים בקנאתו : שאול מגלה למשפחתו ולאנשי חצרו את תחושותיו לגבי דוד , אך כל בני משפחתו וכל אנשי חצרו תומכים בדוד ומסייעים לו להימלט מפני שאול . חשוב להראות לתלמידים שבכל אחד מארבעת הניסיונות של שאול להרוג את דוד , אנשיו של שאול הם אלו שסייעו לדוד להימלט . אהבת משפחת שאול ואנשי חצרו לדוד מבליטה את שנאתו של שאול ואת קנאתו . ג . סתירות פנימיות : בפרק זה שוב עולות סתירות פנימיות בעלילה ו סיפור ניסיונו של שאול להרוג את דוד באמצעות הטלת חנית סופר כבר בפרק יח . פרק יט מביא גרסה שונה לסיפור , המסבירה את הפסוק '' הגם שאול בנביאים" ( עמ' 214 בספר הלימוד . ( גם סתירות אלו מעידות על המקורות השונים ששימשו לחיבור ספר שמואל . שמואל א פרקים יח-יט : קנאתו של שאול בדוד ומנוסת דוד מפני שאול הצלחותיו של דוד ביססו את מעמדו בחצר המלוכה של שאול , בקרב משפחתו ובקרב העם כולו . ואולם הצלחות אלו הביאו גם לקנאה הולכת וגוברת מצדו של שאול , שהתפתחה לשנאה של ממש ולניסיונות ראשונים להרוג את דוד . המלצות ללימוד הפרק = א . לימוד הפרק בקצרה : כדאי ללמד את פרק יח בהתאם לספר הלימוד ( עמ' . ( 209-206 לעבור עליו בקצרה , וללמד בעיקר את התפתחות העלילה על פי השאלות שבספר ( עמ' . ( 209-208 ב . קנאה : יש לדון עם התלמידים במושג "קנאה" ( הנחיות בעמי 207 בספר הלימוד , ( לעסוק בקנאה בסיפור דוד ושאול ובחיי היום-יום של התלמידים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר