עמוד:35

שמואל א פרקים טז- יז : המלכת דוד וקורותיו בראשית דרגו שמואל המליך את דוד כמלך על ישראל תחת שאול . פרק טז מתחיל באבלו של שמואל על גדיעת מלכותו של שאול ( טז . ( 3-1 בין שמואל לשאול מתקיימים , למעשה , מעין יחסי אב-בן . שמואל נוזף בשאול , אך ממשיך לאהוב אותו . אהבת שמואל לשאול אינה מותנית , הוא מתייסר בשל כישלונותיו של שאול . שימו לב : שמואל נושק לשאול לאחר המלכתו ( י , ( 1 ביטוי חיבה הנעדר כשהוא ממליך את דוד . תיאור ההמלכה של דוד קצר ונטול כל סימני חיבה '' . ניקח שמואל את קלן ה ^ פ ( ן ויכןשח אתו" ( טז . ( 13 המלכת דוד בזמן שמלך אחר ממשיך ומכהן הוא מעשה חתרני , והמקרא מדגיש זאת באמצעות קריאתו של שמואל לה ! ' "איך אלן לשמע שאול לסלגני '' ( טז , ( 2 ובאמצעות "סיפור הכיסוי' שה' מספק לו ( עמ' 184-183 בספר הלימוד . ( כדאי לדון בהיבט החתרני של המלכת דוד . שמואל מגיע לביתו של ישי בית הלחמי כדי להמליך מלך ( טז . ( 13-4 הוא מבקש להמליך את אליאב , אחיו הבכור של דוד , וננזף . כך מעביר המחבר המקראי מסר חשוב , שעלה כבר בתיאור המלכתו של שאול אין הקנקן מעיד על תוכנו . מראה עיניים אינו מעיד על אופיו של אדם או על תכונותיו , ואין בו כדי לרמוז על התאמה למנהיגות . ראוי להזכיר בקשר לכך כי גם שאול נודע כגבוה ליפה תואר ( ט ( 3-1 ולמרות זאת מנהיגותו נכשלה . כעת המסר ברור ואינו משתמע לשתי פנים "כי האדם יראה לעינים לה' יראה ללבב" ( טז . ( 7 מומלץ לדון במסר זה עם התלמידים ולהביא עוד ביטויים לפתגמים דלמים ( עמ' 187 בספר הלימוד . ( עוד שני עניינים חשלבים ? . א . רוח ה' צלחה על דוד וסרח משאול : ההמלכה אינה רק פיזית . יש לה גם משמעלת רלחנית . האל בחר במלך חדש , להתלצאה הנלווית היא תחל הרעה של שאול . כדאי לעסוק גם בהיבט הלשוני של הפועל צ-ל-ח , הקשור גם להצלחה וגם לצליחה ( צליחה של נהר למשל , וגם צליחת רוח - טובה או רעה - מאת אלוהים על האדם . ( ב . הגעת דוד לחצר שאול : הפרק מביא המחשה נוספת לדמותו הטרגית של שאול . שיקול דעתל של המלך שוב מוטל בספק , כשהוא , מבלי להבין זאת , מוליך את עצמו לאבדון . האירוניה הספרותית מובהקת י שאול מכניס לביתו ולחצרו את דוד , כאדם שהומלך זה מכבר תחתיו . ההתנגשות בין השניים היא בלתי נמנעת . יש בכך גם מן ההיבט החתרני י דוד יודע שהוא הומלך , והנה הוא נכנס לחצר שאול כעוזרו של המלך וכמקורבו . האם דוד תכנן כיצד לתפוס את מקומו ? ג . שאול קורע את מעילו של שמואל : תמונה זו ( טו ( 30-27 היא אחת התמונות הדרמטיות בספרות המקראית , וראוי להבהיר את משמעותה לתלמידים . שמואל מגיב במשפט המפורסם : " לגם נצח ^? ראל לא ישקר" ( טו . ( 29 יש לקשור את הפסוק המפורסם למחתרת ניל"י ( שאלה 10 ג בספר הלימוד . ( אפשר כמובן להרחיב ולשלוח את התלמידים לחפש מידע נוסף על הנושא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר