עמוד:34

שמואל א פרק me מלחמת שאול בעמלק והדחת שאול מהמלוכה לפני תחילת לימוד פרק טו מומלץ להנחות את התלמידים לקרוא את תקציר אירועי הפרקים הקודמים ( עמ' 172 בספר הלימוד . ( כמוקד פרק טו עומדת מלחמתו של שאול בעמלק וסופה של מערכת היחסים בינו לבין שמואל . שאול יוצא למלחמה בהוראתו ובמצוותו של שמואל ( טו . ( 3 באשר לעמלק , קיים חוק מקראי מכל המצווה להחרימו ולהשמידו ) " / היה בהנירו ה' # להיך לך איביך מסביב באלץ ה' ^ להיך ^ ר נתן לל נםלה ללשתה תמרזה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח '' ( דברים כה . ( 19 כדאי להיעזר במידע על עמלק ועל החרם . מרבית הפרק ( טו ( 34-10 מוקדש לעימות בין שמואל לשאול בעקבות כישלונו של שאול במילוי הוראותיו של שמואל באשר לעמלק . זוהי אחת ההתנצחויות המקראיות המפורסמות ביותר , והיא מעלה כמה נושאים לדיון . א . הפרדת הרשויות : בפרק טו עולה ביתר שאת נושא הפרדת הרשויות . אפשר להציג את הוויכוח של שמואל עם שאול כוויכוח בין הרשות הדתית לרשות המדינית . ולאור זאת להבין את השוני שבין האינטרסים ודרכי הפעולה של שתי הרשויות . משום כך מתגלעים ( בפרקים יג , טו ) הבדלי גישות בין שמואל לשאול ( למשל ו שאול כרשות מדינית נדרש לצאת לקרב במהירות ולכן ויתר על הנחיות הרשות הדתית להקרבת הקורבנות . ( אפשר להדגים את עקרון הפרדת הרשויות בדיון היפותטי על האפשרות שרב יוביל את הצבא למלחמה ( רשות דתית בתפקיד צבאי ) או רמטכ"ל שישמש כחבר כנסת ( רשות צבאית תפעל מתוך הרשות המחוקקת . ( ראוי לסייס דיון כזה בעקרון הרשויות בדמוקרטיה ( מחוקקת , מבצעת , שופטת . ( ולאור זאת יש לחזור ולהסביר לתלמידים את חשיבות העיקרון , שהמלך הישראלי אינו כול יכול . ב . שני המישורים שבהם נע העימות בין שמואל לשאול : במישור האחד מצטיירת דמותו הטרגית של שאול . שאול בטוח שפעל כראוי ואינו מבין מדוע שמואל כועס עליו . ראוי להדגיש זאת בכיתה . במישור האחר שאול מתגלה כשליט חסר כושר מנהיגות המגלגל את האחריות למעשיו לפתחו של העם ומסיר מעליו אחריות ( טו . ( 24 , 15 חשוב להדגיש בכיתה כי אחת התכונות החשובות ביותר של מנהיג היא היכולת לקבל אחריות על כישלונות כמו גם על ה צלחות , וכיוון ששאול אינו מקבל אחריות על כישלונותיו - ואף חמור מכך י הוא מגלגל את האחריות על העם - אין הוא ראוי להיות מנהיג . הביקורת על הנטייה להתמקד בתכונותיו החיצוניות של אדם ולא לבחון אותו כמנהיג בזכות מעשיו תופיע ביתר שאת בפרקים טו-טז , ואולם כדאי להדגיש עניינים אלו כבר בתחילת קריאת הפרקים . הצעות נוספות ללימוד פרשה זו ולסוגיות המרכזיות שמומלץ לדון בהן ; א . ארגון הטבלה לסיכום פרטי המלכתו של שאול ( עמ' 162 בספר הלימוד . ( כ . איסוף צירופי מילים הכוללים את המילה "לב" ודיון בהם , על פי הפסוק "ו ? ספן לין # להים לב אחר" ( י . ( 9

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר