עמוד:33

שמואל א פרקים ט-יא : דרגו של שאול למלוכה ( כולל הושעת אנשי יבש גלעד ) פרקים ט-יא הם מהציוריים שבפרקי המקרא . הם מספרים על נער צעיר ודרכו למלוכה . סיפור העלילה מרתק , עשיר בביטויים ובפתגמים השזורים בשפתנו עד עצם היום הזה . הסיפור מתחיל בנער צעיר היוצא בשליחות אביו ומסתיים בלוחם גיבור היוצא לקרב נגד נחש העמוני . כדאי לשים לב לתיאורו של שאול ולעמידה על תכונותיו כמנהיג לאורך הסיפור , ולשקול לבקש מהתלמידים לרכז אותן בטבלה ( עמ' 153 בספר הלימוד . ( המספר מדגיש נתונים חיצוניים ( בן למשפחה עשירה , גבוה , טוב מראה , ( ואולם תכונות האופי שלו אינן משדרות מנהיגות שאול מצטייר כאדם פסיבי , נוטה להתייאש , צנוע מאוד וביישן . ב . פולמוס נגד המלוכה ( שמואל א , ח-יא ) ; חשוב לדעת שספר שמואל לא נכתב כיצירה אחידה וקוהרנטית , הוא מכנס לתוכו מקורות מקראיים רבים מזמנים שונים , המביעים עמדות שונות כלפי המלוכה . פרק ח מעביר ביקורת קשה על מוסד המלוכה ' ילדיו של שמואל שאינם הולכים בדרכי אביהם , הם עדות לכך ששלטון העובר בירושה אינו ערובה למנהיגות ראויה . "משפט המלך '' של שמואל מציג את השלטון המלוכני כשלטון הגוזל את חירות נתיניו ואת רכושם . פרקים ט-יא , לעומת זאת , מביעים הערכה עמוקה למשטר המלוכה ומדגישים את יתרונותיו ו כוח ההנהגה - היוצר את הכוח ללחום באויבים כגוף מאוחד ו וסיפורי דוד - המקדשים את מוסד המלוכה בכלל , ואת מלכות דוד בפרט . ג " . חוק המלך" בספר דברים : ראוי להציג לתלמידים את חוק המלך ( דברים יז , 20-14 עמ' 141 בספר הלימוד . ( ד . מלכות שמים ומלן בשר ודם : חשוב להבהיר לתלמידים את הוויכוח העקרוני בין "מלכות שמים" לבין "מלכות בשר ודם . " ויכוח זה משקף פולמוס שהתעורר בתקופות מאוחרות בתולדות העם , בעיקר בימי שיבת ציון - עם בניית בית המקדש השני בירושלים , בתקופה שבית דוד לא חזר למלוך על העם . הפרק מביע דעה שלילית כלפי המלוכה , והפשרה שהוא מציג היא הכפפת מוסד המלוכה לרצון האל . אפשר לשאול את התלמידים , אם פשרות מעין אלו מקובלות גם היום והיכן ( למשל : דת ומדינה בישראל או לוח השנה - שהוא הכלאה בין לוח שמשי ללוח ירחי . ( ה . הדיץ במשפט המלך ( עמ' 148 בספר הלימוד ) ; הצגת המלך כמי שיגזול מנתיניו את חירותם ואת רכושם היא אמנם מוגזמת , ומופיעה כאן בהיותה חלק מנאום נגד מוסד המלוכה , ואולם אין היא מנותקת מהמציאות . רצוי להסביר לתלמידים כי המעבר לשלטון מלוכני דורש הקמה ותחזוקה של מוסדות שלטון מלוכניים י צבא , חצר המלך ( שהיא למעשה הממשלה , ( מנגנוני מינהל ואיסוף מסים , מנגנונים מדיניים ועוד . לשם כך נדרשים משאבים , הנלקחים מהעם . ספר הלימוד מצביע על תופעה זו כתופעה אוניברסאלית , המאפיינת שלטון ריכוזי בעולם כולו וכמעט לאורך כל תקופה בהיסטוריה . היום מנגנוני השלטון ממומנים בכספי המסים ובשירות הצבאי של אזרחי המדינה . זוהי הזדמנות ללמד את התלמידים פרק בפילוסופיה פוליטית ; בכל חברה בעולם לאורך ההיסטוריה בחרו בני אדם לוותר על חלק מרכושם ואף על חלק מחירויותיהם כדי לאפשר לשלטון ריכוזי להנהיג אותם , למשול בחייהם , ולאפשר את קיומה של החברה . ו . משטר מלוכני בעולם העתיק ובימינו : מומלץ לבקש מהתלמידים לקרוא את המידע ( עמי 143-142 בספר הלימוד ) ולענות על השאלות שאחריו , רצוי כשיעורי בית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר