עמוד:32

שמואל א פרק ח : משפט המלך פרק ח מעלה סוגיות חשובות גם לחיי החברה שלנו היום . בפרק זה מתגלה ויכוח בין שתי צורות שלטון ובין שתי תפיסות שלטוניות . מצד אחד , שלטונו המוחלט של אלוהים " ) מלכות שמים , ('' ומצד אחר , שלטון מלוכני ( מלך בשר ודם . ( בסיום הפרק נענה שמואל , במצוות אלוהים , לדרישת העם וממליך עליו מלך . אלא שהמלך הישראלי אינו שליט כול יכול . המלך כפוף לשלטון האל . להלן סיכום קצר של הנושאים החשובים לדיון : א . השינוי החברתי , הפוליטי , המדיני והתרבותי הכרוך במעבר למשטר מלוכני ( עמי 139 בספר הלימוד . ( מהות המלוכה - הקמת מוסדות שלטון שירכזו את כל כוח ההנהגה בידי אדם אחד ( או בידי קבוצת אנשים - המלך ואנשי חצרו . ( למעשה מדובר בריכוז הכוח השלטוני לאחר תקופה ארוכה של ביזור הכוח ( בתקופת השופטים - כל שבט לעצמו . ( תהליכים אלו התקיימו בראשית האלף הראשון לפנה"ס , והם ארכו עשרות ואף מאות שנים . פרקים ח-יא מציגים את המעבר משלטון השופטים אל המלוכה כתהליך מהיר יחסית , אך גם מהם עולה העובדה שהקמת מוסדות שלטון מלוכניים שיאחדו את העם כולו ישראל בשלטון אחד לא הייתה פשוטה וארכה זמן רב 1 שאול נכשל , ורק מימי שלמה ואילך ( מלכים א , ג-יא ) המקרא מתאר מוסדות שלטון יציבים השורדים גם לאחר פילוג המלוכה . עניין זה חשוב לציון בפני התלמידים . וזהו המקום להזכיר כי כבר בעבר הייתה דרישה מצד העם להמליך עליהם מלך . גדעון היה הראשון שאליו פנו בבקשה . י "משל בנו גם אתה גם בנן גם בן בנן" ( שופטים ח . ( 22 גדעון היה השופט החמישי , והוא שפט את העם במציאות שבה חזרה על עצמה התבנית המחזורית של חטאעונש- זעקה-ישועת העם בידי השופט המושיע-תקופה קצרה של שקט - וחוזר חלילה . ייתכן שהעם ראה במשטר מלוכני אפשרות ליציבות שלטונית , העדיפה על שלטון השופטים . הזקנים הם שהמליצו להביא את ארון ה' אל הקרב עם הפלשתים ( שמואל א , ד . ( 39 התוצאה ידועה , ואחריה דרשו הזקנים הנהגה אחרת . זוהי , אם כן , הודאה בכישלון ההנהגה המקומית , השבטית , ובקשה להנהגה שונה . הדגם להנהגה החדשה הוא הדגם הכנעני , המוכר מסביבתם - מלך לוחם ו "והיינו גם אנחנו ככל הגוים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמתנו" ( שמואל א , ח . ( 5-4 העם רצה שלטון שיעבור בירושה , בתקווה שמשטר מלוכני יביא ליציבות שלטונית , ויציבות זו תגבש את העם המופרד לשבטים . השופטים שקמו בעת מלחמה וצרה , ליכדו את העם לתקופה מוגבלת בלבד . עיתוי הדרישה למלך נבע מסיבה נוספת : שמואל זקן , בניו לא הלכו בדרכו , כבני עלי בשעתם ( וכבני גדעון . ( זו הפעם השלישית שבניו של מנהיג גדול ואהוב אינם ראויים להמשיך את דרך אביהם . זקני העם הבינו שבהעדר מנהיג ראוי - הם נמצאים בפרשת דרכים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר