עמוד:31

שמואל א פרקים ח-יב : כינון המלוכה בישראל בספרי יהושע ושופטים המושגים המובילים היו "מנהיג" ו"מנהיגות . " עוד בטרם יילמד הנושא " כינון המלוכה בישראל" מומלץ לרענן את הידע ולהוסיף את המושג "הנהגה . " מושג זה יטופל ביסודיות תוך כדי העיסוק בסיבות ובמניעים שגרמו לדרישת העם להחליף את המשטר . אפשר להדגים ולהבהיר לתלמידים את המושג באופנים שונים ( הנהגה בית ספרית , הנהגת מועצת התלמידים , הנהגת תנועת הנוער ועוד . ( בפרקים ח-יב נלמד מדוע ואיך הוקם מוסד המלוכה בישראל . מדוע התעוררה הדרישה לשינוי שלטוני ? מה מקור הדרישה למלך ? מה היו המניעים לדרישה ? " שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגוים" היא הסיבה העיקרית . העמים השכנים התנהלו כממלכות , ועם ישראל רצה להיות כמותן . מאז כניסתו לארץ , ועוד קודם לכן במצרים , הכיר עם ישראל עמים שבראשם עמדו מלכים ו מלך מצרים , מלך אדום , מלך יריחו , מלך העי ואחרים . הדרישה למלך נבעה מן הכמיהה למנהיג חזק , לוחם , שילכד את העם , יטפל בבעיות שנוצרו ויוביל את העם במלחמותיו . הייתה זו הנורמה בעולם העתיק , והתקווה הייתה שמלך שיעמוד בראש עם ישראל יקים צבא חזק ויצליח להילחם בפלשתים ולנצחם . דרישת העם למלך מגיעה מיד לאחר התבוסה הכואבת לפלשתים ואחרי אובדן ארון ברית האלוהים . התלמידים אמורים להפנים את הקשר בין התבוסה לבין דרישת העם למלך . הפלשתים בסיפורי האבות א . קראו בספר בראשית פרק כו פס' . 8 , 1 מה למדתם מפסוקים אלו על הפלשתים ? ב . קראו בספר בראשית פרק כא פס' . 34-32 על פי פסוקים אלו , מה היו היחסים בין אברהם לפלשתים ? ג . קראו בספר בראשית פרק כו פס' . 1 . 18 , 15 , 14 מה למדתם מפסוקים אלו על הפלשתים ? . 2 מה למדתם על היחסים בין הפלשתים ליצחק ? ד . הפלשתים מוזכרים בקשר ליציאת מצרים . קראו את שני הפסוקים ו שמות יג , 17 טו . 1 . 14 מה מסופר על כוחם של הפלשתים ? . 2 חיל ( פחד ) אחז בפלשתים . ממה הם נבהלו ? ה . חפשו במפה את חמש ערי הפלשתים . האם ערים אלו קיימות גם בימינו ? באיזה אזור גאוגרפי הן נמצאות ? שמואל א פרק ד : האירועים שהובילו לנפילת בית עלי פרק ד אינו חלק מתכנית הלימודים , ולכן נמסר קיצור האירועים שהובילו לנפילת בית עלי ( עמ' 136 בספר הלימוד . ( הפלשתים היו אויביהם של שבטי ישראל בתקופה זו . חשוב שהתלמידים יכירו אותם וידעו מה מוצאם ( עמ' 137 בספר הלימוד . ( אפשר להוסיף עבודה בנושא הפלשתים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר