עמוד:30

שמואל א פרק ג : התגלות האל לשמואל הולדתו המופלאה של שמואל בעקבות תפילת חנה והנדר שלה ייעדה אותו להנהיג את עם ישראל . גדילתו במקדש וחינוכו בידי עלי הכשירו אותו לקבלת התפקיד . מה שהחל במקדש בשילה מסתיים במקדש בשילה . כדי להבין את סיפור ההתגלות של ה' לשמואל כדאי להזכיר בקצרה את עיקרי ההתרחשויות בפרק ב , שלא נכלל בתכנית הלימודים ( סיכום פרק ב , עמ' 128 בספר הלימוד . ( הפסוקים הראשונים בפרק ג משמשים כהוראות לבמאי , ומוצגת בהם התפאורה הדרמטית לסיפור ההתגלות ן הארון , הלילה והנר הדועך . סיפור ההתגלות עצמו מוצג באופן משעשע כמעט ( פס' . ( 10-3 כדי להרחיב את היריעה ולתת היבטים נוספים להתגלות שובץ ( בעמ' ( 132 בספר הלימוד שיר של אברהם שלונסקי . שמואל , משרתו של עלי , קיבל הודעה קשה ו הפורענות שעתיד האל להביא על בית עלי נמסרת לנער הצעיר . הלומדים צריכים לדעת את העובדות שבגללן הוטל העונש הקשה על עלי ומשפחתו . עלי אשם גם הוא במעשי בניו , שהיו נתונים למרותו , מפני שלא עמד איתן מולם ולא הצליח להניאם ממעשיהם . תחת מנהיגותו נמשכו החטאים במקדש ה' בשילה , ואלוהים החליט להכחיד את בית עלי ולהעביר את המנהיגות אל שמואל . הראשונים על ישראל ויקים את בית דוד . במסגרת הדיון בפרק ראוי להתמקד גם בדברים האלה ; א . אלקנה ומשפחתו עולים לרגל לשילה : הזדמנות לתזכורת על שלושת הרגלים , אז והיום - על ההיבטים הדתיים , הלאומיים והחברתיים של העלייה לרגל . ב . הנדר של חנה : הזדמנות להזכיר את תפילת "כל נדרי" הנאמרת ביום כיפור , המיועדת להתרת נדרים . מקור התפילה בשלהי ימי הביניים , באנוסי ספרד שנאלצו לנדור שבועות נוצריות כדי להישאר בחיים ואמרו בסתר את תפילת "כל נדרי" כדי להתיר שבועות אלו . ג . לידת שמואל : הזדמנות להשוות את לידת שמואל ללידת יצחק ( בראשית כא ) או ללידת שמשון ( שופטים יג . ( ד . הלידה הנס > ת של שמואל : הזדמנות לדון בתבנית הסיפורית "לידת הגיבור" ( וראו גם הסברים בעמ' 123 בספר הלימוד והשוואה לסיפורי לידתם של מנהיגים אחרים במקרא בעמ' . ( 126 סיפור לידת שמואל מסופר בתבנית "לידת הגיבור" - והוא מרמז על העתיד הצפוי לשמואל כמנהיג , כגיבור וכאדם בעל השפעה רבה על מהלך ההתרחשויות ועל אופי חייו של עם ישראל הקדום . לידתו הנסית מסמלת את חשיבותו העתידית ו מי שאלוהים עצמו הביא לעולם - נועד לגדולות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר