עמוד:26

עלי עלי הוא המנהיג הראשון שמסופר עליו בספר שמואל . לפי התיאור בשמואל א פרקים א-ד , שירת עלי הכוהן במקדש ה' בשילה , שם נמצא ארון הברית , ולשם היו כל בני ישראל עולים כדי להתפלל לאלוהים . לפי שמואל א , ד , 18 עלי מתואר גם כמנהיג ( שופט ) שהנהיג את העם במשך 40 שנה . בתיאור שבספר שמואל עלי זקן , ושני בניו , חפני ופנחס , משמשים ככוהנים במקדש . חשוב לחזור ולשוחח עם התלמידים על תפקידו של הכוהן ועל מעמדו . עלי מצטייר בפרקים אלו כמנהיג זקן וחלש , שמנהיגותו נכשלה . כישלונו של עלי מודגש בשני רבדים ברובד האישי - עלי לא הצליח לחנך את בניו ולהטיל עליהם את מרותו ( ב , ( 25-22 וברובד הלאומי - מנהיגותו ומנהיגות בניו נכשלה במערכה עם הפלשתים ( פרק ד . ( מומלץ להגיש לתלמידים את הסיפור , אף על פי שפרקים ב-ד אינם חלק מתכנית הלימודים לכיתה ח , וזאת כדי להבין את הסיבה לעונש שקיבל עלי ואת חשיבות חינוך הבנים . אדם שאינו מסוגל לחנך את בניו - אינו יכול להנהיג את עמו . תגובתו הפושרת של עלי כשומעו על מעשי בניו ו " אל בני כי לוא טובה השמעה אשר אנכי שמע " ... ( ב ( 24 מצביעה על חולשתו , שיש לה גם ביטוי פיזי : הוא זקן ועיוור , ושמיעתו כבדה . התנ"ך מייחס חשיבות רבה לניקיון כפיו של שמואל לעומת חטאיהם הגלויים של חפני ופנחס י "והנער שמואל הלן לגדל וטוב גם עם ה' וגם עם אנשים" ( ב . ( 26-17 בעניין זה רצוי לעסוק במושגים אלו ; שחיתות , קופה ציבורית , טובות הנאה , יושר , טוהר מידות , דוגמה אישית וכן הלאה . מומלץ לדון בנושאים של שחיתות ציבורית , של מנהיגים כהורים , ושל בני מנהיגים ואנשי ציבור - האם יש להם זכויות יתר ? דיונים אלו משיקים לכמה נושאים חשובים ו אקטואליה , ערכים של מנהיגות , וחובות וזכויות של המנהיג ובני משפחתו . ראוי לציין את חוסר ההשפעה של השחיתות על שמואל , שגדל במחיצתם של בני עלי , ואת עמידתו האיתנה מול הנורמות המושחתות , ולהדגיש עניין זה לקראת בקשת העם למלך , שתבוא אחר כך , כאשר מבוא לספר שמואל א מטרת המבוא - לסייע לתלמידים להבין את מקומו של ספר שמואל במסגרת ההתרחשויות ההיסטוריות הכלליות ובמסגרת סיפור תולדות עם ישראל . מטרה נוספת של המבוא - להציג את הסוגיות המרכזיות שספר שמואל מעלה ולהבהירן לפני תחילת הלימוד . במוקד הספר , כמו בספר יהושע ובספר שופטים , עומדת סוגיית המנהיגות , ובמבוא נבחנת בקצרה סוגיית המשטר המלוכני . כדאי לפתח דיון קצר על המלוכה , בהצגת ההבדל המרכזי בינה לבין שלטון השופטים . ההבדל נעוץ בהיות המלוכה משטר שושלתי , התלוי בקשרי משפחה ולאו דווקא בהתאמה של תכונות ושל אישיות . כלומר ! היתרון העיקרי הוא הבטחת רציפות השלטון במדינה , והחיסרון הוא ששושלתיות זו אינה ערובה למנהיגות טובה . בספר שמואל ארבעה מנהיגים ; עלי ושמואל ( שני השופטים האחרונים , ( שאול ודוד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר