עמוד:21

ב . הפגיעה הכלכלית : פגיעה כלכלית היא אחת מן הפגיעות הקשות לאדם , קל וחומר בימי קדם . ובמה שונה הדבר מן המתרחש בימינו ? שבאותו הזמן לא היו אמצעי עזר הקיימים היום ומאפשרים לקבל עזרה ממדינות שלא נפגעו . לא היו אז אמצעי אגירה האפשריים בימינו , והחקלאי היה תלוי תלות מוחלטת באדמתו . ג . הטלת השליחות על גדעון : הטלת השליחות בפרקנו שונה מהטלת השליחות על מושיעים אחרים בספר שופטים . מלאך ה' הוא שהטיל על גדעון את השליחות . תחילה סירב גדעון לקבל עליו את התפקיד , ולאחר שהסכים - ביקש לקבל אותות מה' כאישור על כך שהמלאך נשלח מטעמו . מוטיב ההתגלות מאפיין הטלת שליחויות / התגלות ה' למשה בסנה הבוער , ובהמשך התגלות ה' לשמואל הקטן המשרת את ה' לפני עלי ( שמואל א ג . ( גם החשש של הגיבור וסירובו לקבל עליו את השליחות וגם בקשת האותות כאישוש וכהוכחה מאלוהים - הם מוטיב חוזר במקרא ( לדוגמה - שמות ג . ( חשוב לדון בכך עם התלמידים ? . מה מלמד מוטיב ההתגלות ? מדוע מבקשים הגיבורים אותות ? האם אינם מאמינים בה ? ' נראה שה' פנה דווקא לאנשים שהמשימה קשה להם , אנשים קטני אמונה או כאלה הסובלים מפגם כלשהו ( משה כבד פה . ( ... באמצעות אנשים שכאלה מובלט למעשה כוחו של ה . ' ד . גדעון מארח את המלאך : גדעון מגלה נדיבות והכנסת אורחים כלפי הזר המגיע אליו , אף שלא ידע שמדובר במלאך ה . ' יש לדון עם התלמידים במנהג הכנסת האורחים ( הידעתם - עמ' 76 בספר הלימוד ) ולהבהיר את חשיבותו בימי קדם . אפשר להשוות את המנהג מימי קדם למנהגי הכנסת האורחים בימינו . כמו כן כדאי לעבוד עם התמידים לפי השאלות המשוות את הכנסת האורחים של גדעון לזו של אברהם . לפי המסופר בבראשית יח , אירח אברהם שלושה זרים , שהתגלו אחר כך כמלאכים ובישרו לו על הולדת בנו . הכנסת האורחים של אברהם היא הסיבה לבחירה בו כמנהיג . היא מלמדת על לב פתוח , נדיבות , אחריות , דאגה לזולת ותכונות נוספות החשובות למנהיג . לסיכום הדיון כדאי להציג את השאלה י מה מלמדת אותנו הכנסת האורחים על דמותו של גדעון ? ה . מבחן המלקקים של גדעון : בעמי 83 בספר הלימוד הבאנו ארבע פרשנות למבחן המלקקים . כדאי לדון בכיתה באפשרויות אלו . נראה שכוונת המחבר הייתה שגדעון יבחר מן הלוחמים את החלשים ביותר והפחדנים כיותר . שימו לב י ה' מצמצם את צבא גדעון מצבא של 10 , 000 איש לצבא של 300 איש בלבד , וגם אותם 300 איש הנותרים הם "פחדנים . " כדאי להזכיר י גדעון לא סמך על ה , ' סירב לקבל את השליחות וביקש אותות מה . ' דווקא עניינים אלו ידגישו את כוחו של האל : העובדה שצבא קטן של 300 איש בלבד , כפי הנראה אמיצים פחות , בהנהגתו של אדם שביטחונו העצמי נמוך , הם שניצחו - מלמדת על כוחו של ה' ולא על כוחו של המנהיג . ו . חלום החייל המדייני והניצחון על מחנה מדיין : את הנושאים האלה מומלץ ללמד על פי ההוראות וסדר הדברים בספר הלימוד ( עמ' . ( 85-84 חשוב להיעזר במפה - לעקוב אחרי מהלך הקרב בעמק יזרעאל ולהצביע על נתיבי התנועה של המדיינים ושל צבא גדעון . ז . התמודדות גדעון עם טענות שבט אפרים : הביטוי "הלא טוב עללות אפרים מבציר אביע $ ר" ( שופטים ח ( 2 יעמוד במרכז לימוד הנושא ( עמ' 88-87 בספר הלימוד . ( כדאי להדגיש בפני התלמידים שהאירוע שבו התמודד גדעון עם טענותיהם של בני אפרים מלמד על תכונותיו כמנהיג , על כישרונו לפתור סכסוכים ובעיות במתינות ותוך ויתור על כבודו . כדאי לשוחח על התכונות הנדרשות מאדם לשם גישור ויישוב סכסוכים - כתכונות חשובות למנהיג . כדאי להזכיר תכונות אלו לצד תכונות אחרות שגילה גדעון , כגון היכולת להוביל אנשים בקרב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר