עמוד:18

מקומו של ספר שופטים ומבנהו שם הספר ניתן לו על שם המנהיגים של אותה העת , והוא מתאר את תולדות עם ישראל בתקופת המעבר בין ימי יהושע לתקופת המלוכה - תקופת ביניים לפני קום הממלכה הישראלית המאוחדת . הפסוק "בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה" ( שופטים יז ( 6 הוא משפט מפתח בספר שופטים . ספר הלימוד עוסק בבעיה של הפקרות בכל רובדי החברה והמשפחה ( עמ' 89 , 87 , 65 ועוד , ( מצב שהחזקים יכולים לנצל כדי לפגוע בחלשים . רצוי להביא דוגמאות המנהיגים והמנהיגות בתקופת השופטים בתקופה המתוארת אין מנהיג אחד . העם מפולג לשבטים , וכל שבט עסוק בבעיותיו הכלכליות והביטחוניות . עובדות אלו גורמות להתרופפות הקשר בין השבטים . מצב זה מבטל כל מוטיבציה לצאת למלחמה לעזרת שבט הנתון בסכנה . הפירוד והפיצול בעם בולט בתקופה זו לעומת האחדות ששררה בדורות הקודמים . מומלץ לעבוד בתחום זה לפי המבוא שבספר הלימוד ( עמ' . ( 45-42 חשוב להבהיר לתלמידים מהו שופט , ולקיים דיון על תפקיד השופט בימינו ועל תפקידו בתקופת השופטים . העיתונות ואמצעי התקשורת האחרים מטפלים בכל יום בהרחבה בנושאי חוק ומשפט ובתפקיד מערכת המשפט . כדי שהלומדים יהיו מעורבים ויבינו מושגי יסוד בנושא , וכדי להרחיב ולהעמיק את הידע גם בצד הלשוני , ראוי לעסוק במושגים דוגמת - שופט ( כולל שופט כדורגל , ( דיין , סנגור , קטגור , זיכוי , הרשעה , פסק דין , גזר דין , בג '' ץ , חוק , חוקה , קנס , מאסר , עונש , בורר ( עמ' 45-44 בספר הלימוד . ( אפשר לבקש מן התלמידים לרשום את כל המילים והמושגים המוכרים להם מתחום המשפט , ולהפנותם לאמצעי התקשורת , לחדשות העוסקות בתחום זה . מבוא לספר שופטים מהו ספר שופטים ? ספר שופטים הוא הספר השני בספרי נביאים ראשונים . הספר מספר את קורות עם ישראל לאחר כיבוש הארץ וההתיישבות בה . על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבות הביניים , במעבר מספר יהושע לספר שופטים מדלגים על כיבוש הארץ ( להוציא כיבוש יריחו ) ועל תקופת ההתנחלות . משום כך חייבים "לבנות גשר" לתקופת השופטים , ורצוי לעשות זאת באמצעות לימוד המבוא לספר שופטים . כך יוכלו התלמידים להבין את הקשר שבין ספר יהושע לספר שופטים - ואת המהות של תקופת השופטים כתקופה של מנהיגות ארעית . ספר שופטים מתאר מצב שבו דווקא ההתנחלות בארץ היא שגרמה להתפוררות האחדות בעם . אפשר לשאול שאלות - כגון : מה אתם מצפים שיקרה כעת לעם שהתנחל בארץ ? היכן יתרחשו האירועים ? על מי יסופר ? האם תהיה זו תקופה של שקט ? של מלחמות ? מה משמעות שם הספרי בתשובותיהם יסתמכו התלמידים על הידע שרכשו וינסו להעלות השערות במבט קדימ ה . אחד הרעיונות החשובים בספר שופטים הוא הקשר ההדוק בין האמונה באלוהים ובין הצלחת העם : בכל פעם שהעם פנה אל עבודת האלילים - הוא נענש ומצבו החמיר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר