עמוד:15

לסיכום ספר יהושע אם רו י מהי מטרתו של ספר יהושע ? נראה שהמטרה העיקרית של הספר הייתה להעביר מסר חד וברור ; הצלחותיו המדיניות של העם תלויות בשמירת מצוות התורה . יהושע הוא דוגמה למנהיג שהיה נאמן לתורת ה' ועל כן הצליח . כך הצליח העם לכבוש את יריחו ואת הארץ כולה מבלי שפעולות המלחמה והכיבוש מתוארות כלל . דוגמת יריחו מבליטה את המסר של ספר יהושע , שהוא מסר תאולוגי ואידאולוגי ולאו דווקא מסר היסטורי . לכך קשורה כמובן המשימה הרביעית שהטיל הי על יהושע עם מינויו ( יהושע א - ( 9-7 לקיים את כל מצוות התורה . לאחר שה' סייע לבני ישראל לחצות את הירדן , להיכנס לארץ , לכבוש אותה בהצלחה ולהתנחל בה , הגיע תורו של העם לשמור את מצוות ה' ולהיות נאמנים לו . ואולם לאחר מותו של יהושע נכשל העם במשימה זו . זוהי החוליה המחברת את ספר יהושע לספר שופטים הממשיך אותו . בעוד ספר יהושע מתאר תקופה שבה העם שמר על נאמנותו לה' בהיותו נתון להנהגת יהושע , ספר שופטים מתאר תקופה שבה לאחר מות המנהיג לא שמר העם על נאמנותו לה' אלוהי ישראל ועל כן סבל התקפות וכישלונות . ולבסוף חשוב לחזור לתנ"ך ולברית עם הגבעונים . אם הדברים לא יעלו במהלך הלמידה , יש מקום להזכיר את ברית המילה , ארון הברית , לוחות הברית , ואת המכנה המשותף של כולם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר